fbpx

Kristine Dzene

Kristine Dzene är 29 år och kommer från Lettland. Hon har bott på Åland i åtta år tillsammans med sin man och två barn. Just nu jobbar hon som projektledare för Rädda barnen och museivärd för Ålands museum.

Integrationsfrågor är viktiga för Kristine. Hon anser att alla inflyttade bör ha arbetsskydd och ingen diskriminering får finnas på arbetsplatser. Språket är nyckeln till integration och Kristine jobbar med ett projekt som heter ”Språk genom konst”.

 

Ulla Andersson

Ulla Andersson har jobbat inom den psykiatriska enheten i 35 år. Hon sitter för närvarande i Mariehamns stadsfullmäktige och som vice ordförande i stadens socialnämnd.
Ulla har jobbat politiskt sedan -80-talet.

Hon vill arbeta för att alla ska må bra i vår stad, för en fungerande kollektivtrafik och för ett seniorboende för våra äldre.

”Barn och ungdom är vår framtid och därför behöver vi också stöda dem då vi vet att så många unga mår dåligt idag.”

 

Santha Söderback

Santha Söderback är 51 år, har jobbat snart 30 år inom vård och omsorg (varav 16 år som arbetsledare), främst med psykiatrisk problematik.
Hon är utbildad studentmerkonom, skötare i psykiatrisk vård och stödpedagog.

Santha är styrelsemedlem i Reseda, intresseföreningen för psykisk hälsa.

Santha vill jobba för att alla människor, oavsett ålder eller funktionsnivå, ska ha möjlighet att leva ett drägligt liv med trygghet, utveckling, sysselsättning, gemenskap och delaktighet.

”Kompetensen på golvet skall tas tillvara och man ska värna om personalen som ska utföra arbetet. De ska ha arbetsvillkor och -börda som gör att de orkar jobba heltid ända fram till pension. Verksamheten måste genomsyras av ett ledarskap som möjliggör kvalitetskontroll och utveckling. Det ska t.ex. inom vård och omsorg finnas skyldighet (i väntan på sådan lagstiftning åtminstone möjlighet) att larma om fel och brister och när människor far illa p.g.a fel vårdnivå.”

Santha vill att Åland ska utveckla socialpsykiatriskt stöd t.ex i form av boendestöd och mobila team.

”Jag vill jobba för att förbättra den psykiska hälsan och vända trenden med ökande psykisk ohälsa. Jag vill att friskvård ska bedrivas även på det psykiska planet redan från skolgången genom arbetslivet och genom äldreomsorgen – genom hela livet.”

Ingemar Johansson

Viktiga frågor för Ingemar är ett kreativt, hållbart och jämlikt samhälle. Detta bör förverkligas genom kommunreform, gratis tandvård, ett utbyggt Musikinstitut, gratis studiematerial i gymnasiet, satsning på boenden för äldre. Satsningar på integration via tredje sektorn.

Ingemar är född 1954 utanför Falköping i Västergötland, Sverige där han jobbade några år som fångvaktare innan han utbildade sig till präst. Under sina snart 30 år på Åland har han arbetat som präst i Geta, Finström, Saltvik och Hammarland och bor numera i Mariehamn. Ingemar är gift och har fyra vuxna barn.
Han är utbildad psykodrama- och bibliodramaledare och engagerad i Socialmissionen på Åland. Som ordförande var han med och startade loppisverksamhet i Godby. Han var även med och startade matbanken på Åland.

Ingemar tycker om att springa och cykla, paddla kajak och vara på stugan i Geta, att läsa, åka på litteraturfestivaler och är ny medlem i radiobokcirkeln. Han har också spelat teater och revy i Saltvik och är med och leder ett par samtalsgrupper i Mariehamn.

Dexter Mäkelä

Keramiker, musiker och kulturvän. Politiskt vill Dexter stärka sjukvården på Åland:
– Jag vill arbeta för stärkt patientsäkerhet och en bättre sjukvårdslag, vårdgarantin behöver vara mera än en rekommendation enligt lagen!
– Jag vill lösa nuvarande situationer i vården när det kommer till samsjuklighet och människor hamnar mellan stolarna.
– Jag vill utöka möjligheterna till rehabilitering för långtidssjukskrivna. En bra framtida lösning är att läkare skulle kunna ordinera fysisk aktivitet på recept.
Skattegränsundantagsreformen för privatpersoner borde också utvecklas enligt Dexter.

Lasse Welroos

Lasse  Welroos är 39 år gammal.

Han:

+ Tror det bästa om alla
+ Tror på rättvisa
+ Talar 2 språk flytande

– Ogillar tacos
– Kan inte säga nej åt kompisar
– Skulle kunna använda cykeln mera

Lasse kommer att jobba mot privatiseringsivern som råder i dagens samhälle och för att minska dom ekonomiska klyftorna.

 

Tony Wikström

Tony har ett brinnande samhällsintresse och en stark vilja att förbättra det vi kan och inte reparera sådant som inte är trasigt. Med en lång arbetserfarenhet från Radio/TV, musik, företagande och arbete på sjön så tar han sig an frågor utifrån fakta, sunt förnuft och glömmer aldrig dem som berörs.

De kommande fyra åren vill Tony jobba för att Mariehamn ska bli en vacker stad med invånare som är lyckliga, trivs och bryr sig om varandra.

 

Camilla Gunell

Camilla Gunell är en av Ålands socialdemokraters mest erfarna politiker. Hon är också partiets ordförande sedan 2010. Hon har varit invald i Ålands lagting i 15 år och av dessa har hon varit 11 år i landskapsregeringen i olika roller.

Som vicelantråd och minister för områdena näringspolitik, miljö och energi har hon jobbat intensivt för ett klimatsmart samhälle. Åland är nu testområde för hela Finland för ny teknik inom smarta elnät, energilagring och fossilfria lösningar. Hon har velat förändra näringspolitiken och tillväxttänkandet i riktning mot ett mer ”miljönsamt” näringsliv, vars lönsamhet kommer från näringar som respekterar miljöns och klimatets gränser och göra en storsatsning på vind- och solenergi.

Camilla Gunell är känd för att vara en samarbetspolitiker som kan arbeta med alla. Hon är en god retoriker som gör att folk förstår vad hon menar och kan entusiasmera. Åland är i stort behov av det breda kontaktnät Camilla Gunell byggt upp under alla sina år i politiken, bl.a. till socialdemokraterna i riket som nu leder landets regering.

En stark välfärd, starka kommuner och aktörer och en välutvecklad hälso- och sjukvård är socialdemokratiska kärnvärden. Camilla Gunell har omsorg om de svaga, men förstår också betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv och ett Åland som är attraktivt, öppet och inbjudande.

Hon har bevisat att hon kan leverera. Därför har väljarna gjort henne till röstdrottning i flera lagtings- och kommunalval.