Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning 25.5.2018

1. Registeransvarig
Ålands socialdemokrater r.f.

2. Kontaktperson i frågor som berör registret

Ingemar Johansson, Ålands Socialdemokraters sekreterare, för medlemsregister används Membra (www.membra.fi)

3. Registrets namn
ÅSD:s medlemsregister

4. Syftet med hanteringen av personuppgifter
Medlemmarnas personuppgifter får användas för följande syften:
– för upprätthållande av medlemsregister i syfte att följa upp betalning av medlemsavgift och för att uppdatera kontaktuppgifter till medlemmar
– för att skicka ut medlemsbrev och information som rör föreningens verksamhet
– för upprätthållande av deltagarlistor för olika medlemsevenemang, och för uppgörandet av årsberättelsen.

5. Registrets datainnehåll
Kontaktuppgifter: för- och efternamn, adress, telefonnummer och e-post-adress

6. Regelmässiga informationskällor
Information om medlemmen fås av den registrerade medlemmen själv.

7. Överlåtning av data utanför EU eller EES
Information överlåts inte till länder utanför EU eller EES.

8. Den registrerades rättigheter
Rätt till kontrollering och rättelse av uppgifter
Var och en har rätt att ta del av de uppgifter i registret som gäller henne eller honom själv. Om det i registrets datainnehåll finns felaktigheter kan den registrerade ändra sina medlemsuppgifter samt när som helst begära en granskning av vilka uppgifter föreningen innehar.
Elimineringsrätt
Den registrerade har rätt att kräva att uppgifter som berör den registrerade raderas ur medlemsregistret. En medlem behöver inte ge åt föreningen sina person- och kontaktuppgifter, men med ett sådant beslut följer att föreningen inte kan skicka medlemsbrev eller annan föreningsinformation åt medlemmen.

9. Principer för skydd och uppbevaringstid av registret
Manuellt material
Det finns inget manuellt material.
Material som hanteras elektroniskt
Medlemsuppgifterna finns elektroniskt i Membra och därifrån distruberas epost, brevutskick och fakturering av medlemsavgifter.
Tidsperiod för lagring av personuppgifter
Medlemsregistret uppdateras fortlöpande. Personuppgifterna tas bort genast när den registrerade personen meddelar att hon/han vill avgå. De som utesluts p.g.a obetald medlemsavgift får också sina uppgifter raderade, likaså avlidna medlemmar.