Mariehamn: Invalda i nämnder och styrelser 24-27

Vid stadsfullmäktiges sammanträde den 16 januari 24 valdes nämnder och stadsstyrelsen för Mariehamn

Mariehamns socialdemokraters grupp i Stadsfullmäktige  (7 mandat):

Jessy Eckerman (stadsfullmäktige vice ordförande, gruppledare)

Kristine Dzene (vice gruppledare)

Henrik Löthman (2 vice gruppledare)

Danielle Lindholm

Barbro Sundback

Michael Gunell

Jessica Sundberg (ordinarie ersättare för Camilla Gunell)

 

Stadsstyrelsen:

Sara Kemetter (vice ordförande) ersättare Elin Sundback

Nina Fellman, ersättare Alyssa Bittner-Gibbs

 

Stadsmiljönämnden:

Barbro Sundback (ordförande), ersättare Christina Sandqvist

Susanne Vävare, ersättare Jessica Sundberg

 

Bildningsnämnden:

Kristine Dzene (vice ordförande), ersättare Erica Lindberg

Michael Gunell, ersättare Henrik Löthman

 

Äldreomsorgsnämnden:

Charlie Bomanson, ersättare Tony Wikström

 

Kultur- och fritidsnämnden:

Danielle Lindholm, ersättare Lene-Maj Lindvall

Erica Lindberg, ersättare Anu-Riikka Eriksson

 

Byggnadsnämnden:

Lasse Welroos, ersättare Jesper Fröjdö

 

Under mötet valdes också på Socialdemokratiska mandat: centralvalmämnden för proportionella val Jessy Eckerman.  nämndenmän för Ålands tingsrätt Nicolas Panisse och Camilla Hellström.

Bildtolkning: gruppfoto på fullmäktigegruppen och stadsstyrelsemedlemmarna.

 

 

 

 

 

 

Mera städning i stadens skolor vid skolstarten

Eleverna i årskurs 1-6 ska inleda sin skolgång tisdag den 11 januari.

Smittspridningen av covid 19 rasar och alltfler arbetsplatser tvingas stänga eller gå på halvfart.

Med tanke på samhällssmittan är det uppenbart att grundskolan kommer att vara en mycket riskfylld miljö för alla elever och all personal. Allt måste göras för att förhindra att smittan sprids via skolan. B

äst skulle det vara att hela grundskolan gick in för distansundervisning under tiden 11-23 januari för att minimera smittan och motverka överbelastningen inom sjukvården.

Städningen av skolorna försämrades kraftigt av ett majoritetsbeslut i stadsfullmäktige när år 2022 budget godkändes i december förra året. Syftet med beslutet var att minska stadens kostnader för städning genom sänkt arbetstid, omplacering av personal och ingen förlängning av den så kallade coronastädningen.

Det sist nämnda var en extra insats för att hålla skolorna smittfria.

Socialdemokraterna gick emot dessa försämringar av städningen och lokalvårdarnas arbetsvillkor.

Med facit i hand konstaterar vi att staden förlorat många kompetenta och lojala medarbetare bland lokalvårdarna. Den förkortade arbetstiden genomfördes inte.

Några omplaceringar som trivselvärdar har inte gjorts och många städare har inte fått nya arbetsavtal. Resultatet av denna förödande personalpolitik är att stadens grundskolor har brist på lokalvårdare.

Den brant stigande smittkurvan kräver enligt socialdemokraterna extra coronastädning och personal om stadens grundskolor öppnar på måndag.

Socialdemokraterna kräver att stadsledningen med omedelbar verkan ser till att grundskolorna i staden är en så säker miljö som det bara är möjligt genom att vidta relevanta åtgärder som skyddar elever, lärare och övrig personal från att smittas av covid 19.

BARBRO SUNDBACKskol

HENRIK LÖTHMAN

KRISTINE DZENE

JESSY ECKERMAN

SARA KEMETTER

CAMILLA GUNELL

NINA FELLMAN

TONY WIKSTRÖM

 

Bild: Jarmoluk @pixabay

Syntolkning: en grön och svart golvmopp på ett brunt trägolv