fbpx

Henrik Flöjt

Henrik Flöjt är gift och har tre barn. Henrik är VVS-ingenjör och för detta VD på Ålands VVS-energi AB.

Han har intresse för och kunskap av energiåtervinning och energieffektiva lösningar.

Han vill satsa på skolan, och på kostnadsfri utbildning (fram till andra stadiet) och anser att skolan ska vara på lika villkor för alla.

Henrik är också intresserad av miljöfrågor och vill jobba för en ansvarsfull miljöpolitik.

 

 

Mathias Franzas

Mathias är sambo med Jonna. Han  har 4 barn, tre döttrar som är 26, 9 och 6 år, samt en son på 24 år och ett barnbarn på 3 år. Hans intressen är ny fordonsteknik som gagnar miljön, familjen förstås!! Och att se nya platser.

För Mathias är en fungerande miljö en förutsättning för att mänskligheten skall fungera! Utbildning, äldre och sjukvård är också varma hjärtefrågor för honom.

Kristine Dzene

Kristine Dzene är 29 år och kommer från Lettland. Hon har bott på Åland i åtta år tillsammans med sin man och två barn. Just nu jobbar hon som projektledare för Rädda barnen och museivärd för Ålands museum.

Integrationsfrågor är viktiga för Kristine. Hon anser att alla inflyttade bör ha arbetsskydd och ingen diskriminering får finnas på arbetsplatser. Språket är nyckeln till integration och Kristine jobbar med ett projekt som heter ”Språk genom konst”.

 

Sanna Söderlund

Sanna Söderlund

Sanna jobbar sedan flera år tillbaka på Ålandsbanken som processägare, men hon har även jobbat bland annat som lärare, kanslisekreterare, projektledare, verksamhetsledare och en hel del andra jobb.

Hon sitter som suppleant i Eckerö kommunstyrelse och är ledamot i Ålands Folkhögskola. Hon är också föreningsaktiv.

Det som inte alla kanske vet så har hon dålig lokalsinne men har trots det jobbat extra som taxichaufför. 

Hon är inte rädd att jobba hårt, tål stress och behåller lugnet i de flesta av situationerna. Hon jobbar hellre än talar tomma ord. 

Hon brinner för skolan och för de svaga i samhället. Och älskar katter.

Helena Flöjt-Josefsson

Santha Söderback

Santha Söderback är 51 år, har jobbat snart 30 år inom vård och omsorg (varav 16 år som arbetsledare), främst med psykiatrisk problematik.
Hon är utbildad studentmerkonom, skötare i psykiatrisk vård och stödpedagog.

Santha är styrelsemedlem i Reseda, intresseföreningen för psykisk hälsa.

Santha vill jobba för att alla människor, oavsett ålder eller funktionsnivå, ska ha möjlighet att leva ett drägligt liv med trygghet, utveckling, sysselsättning, gemenskap och delaktighet.

”Kompetensen på golvet skall tas tillvara och man ska värna om personalen som ska utföra arbetet. De ska ha arbetsvillkor och -börda som gör att de orkar jobba heltid ända fram till pension. Verksamheten måste genomsyras av ett ledarskap som möjliggör kvalitetskontroll och utveckling. Det ska t.ex. inom vård och omsorg finnas skyldighet (i väntan på sådan lagstiftning åtminstone möjlighet) att larma om fel och brister och när människor far illa p.g.a fel vårdnivå.”

Santha vill att Åland ska utveckla socialpsykiatriskt stöd t.ex i form av boendestöd och mobila team.

”Jag vill jobba för att förbättra den psykiska hälsan och vända trenden med ökande psykisk ohälsa. Jag vill att friskvård ska bedrivas även på det psykiska planet redan från skolgången genom arbetslivet och genom äldreomsorgen – genom hela livet.”