fbpx

Mia Hanström

Det behövs en politik som bottnar i de socialdemokratiska grundvärderingarna; solidaritet, frihet, fred, jämlikhet och alla människors lika värde. En politik som inte fladdrar hit och dit utan som bottnar i att alla ålänningars lika värde. En politik som har fokus på djur natur och människor.
Mia Hanström, arbetar med folkbildning, ungdomsarbete och jämställdhetsfrågor. Har valt att bo i skärgården, är biodlare och har åsna, häst, hund, vaktlar och höns.

Freddie Forsman

Mitt namn är Freddie Forsman, gift med fjärde barnet på väg. Jobbar på Optinova Jomala tidigare ScanTube som leveransansvarig, är också förtroendeman där. Sitter i Finströms kommunfullmäktige och invånarnämnden. I vår lokala fackförening sitter jag i styrelsen sen många år tillbaka och är även kassör där. Är även vice ordförande i Norrfinströms föreningen.

Jag försöker ta mig till lagtinget för att bevaka arbetares intressen i samhället, det finns allt för lite av det bland dagens beslutsfattare. Också alla barns rätt till idrott hör till mitt område, som måste ses över, det ska inte vara en klassfråga om vilka barn som har råd att utöva idrott.

Maria Svensson

Maria är verksamhetsledare för Föreningen Vårt Hjärta r.f. och har ett stort samhällsengagemang inom tredje sektorn, bland annat 6 år som informatör för Nordens Institut på Åland, körsångare och spelman. Numera är hon bosatt i Mariehamn men var under 4 år viceordförande i Jomala kommunfullmäktige och ordförande för Jomala socialdemokrater. Hon är utbildad lärare från Göteborgs Universitet och grafisk formgivare,

Maria vill föra de tystas talan. Många på Åland kämpar med ensamhet, utanförskap, ekonomisk utsatthet och långtidssjukdom. Väntetiden på hjälp är idag allt för lång.

Ökad arbetskraftsinvandring behövs på Åland. Det måste bli smidigare för de som vill flytta till Åland, bo och arbeta här.

Och givetvis den fråga som går över alla partigränser, klimatförändringens utmaningar. Genom kloka beslut kan Åland bli en god förebild för andra regioner.

Vi måste. För våra barns framtid.

Nina Fellman

nina fellman

Nina Fellman är landskapsregeringens kansli- och kommunminister, filosofie magister från Åbo akademi och till yrket journalist. Hon har fyra barn – Frans, Hugo, Signe och Ivar, och tre katter.

Förutom ministerposten är hon också ledamot i stadsfullmäktige, samt ledamot i styrelsen för Ålands fredsinstitut.

Nina vill förändra kommunstrukturen, reformera äldreomsorgen och arbeta för jämställdhet och integration.

–Rättvisa och solidaritet är mina viktigaste utgångspunkter i det politiska arbetet. Att alla ska ha lika möjligheter utgående från allas lika värde. Alla former av rasism tycker jag är motbjudande.

Läs mer om och av Nina på hennes blogg. Du kan också kontakta henne på Facebook eller Instagram, eller per mejl till nina.fellman@regeringen.ax.

Igge Holmberg

Igge är lagtingsledamot och ungdomsledare.

I Mariehamnspolitiken är han fullmäktigeledamot och gruppordförande. Han sitter också i bildningsnämnden.

Igge kämpar för antirasism, att Åland ska vara öppet för alla. Han driver gärna frågan om att förenkla livet för ålänningarna genom en förändrad kommunstruktur. Han driver i staden en politik som går ut på låga avgifter för saker alla behöver.

Läs mer om Igge på Facebook, där han är mycket aktiv.

Sara Kemetter

 

Sara är gift och har fyra barn. Hon är utbildad pedagog och skolledare. Hon sitter i lagtinget och är gruppledare för socialdemokraterna. Hon har många andra politiska uppdrag: första vice ordförande i stadsstyrelsen i Mariehamn, första vice ordförande i gymnasiets styrelse, ordförande för polisstyrelsen, första vice ordförande i Mariehamns Hamn Ab och styrelseledamot i PAF, samt styrelseledamot i Mariehamns energi.

Sara är ordförande för Mariehamns socialdemokrater och Ålands sång- och musikförbund samt musikalisk ledare för Flera röster.

Hållbar välfärd och att alla ska ha rätt till utbildning är hennes hjärtefrågor. Dessutom vill hon göra Alandica till ett riktigt kulturhus!

Vill du veta mer om Sara kan du läsa i hennes blogg.

Hon finns förstås också på Facebook.