Fin grundtrygghet behövs

Lugnet har lagt sig och skyltarna efter en intensiv valkampanj är borta. Vi i Norra Ålands socialdemokrater vill tacka för en glad och positiv valkampanj med många intressanta diskussioner.

Vårt mål är att få norra Åland att blomstra. Vi vill att fler flyttar hit, fler företag startas och utvecklas och turismen sprudlar. För detta behövs en fin grundtrygghet i kombination med att nya idéer får möjlighet att förverkligas. Norra Åland behöver också bli tillgängligt för alla.

Vi ser fram emot arbetet med att hitta lösningar för att kunna hålla servicen nära. Samtidigt vill vi driva ett aktivt arbete för att nå en service av god och jämn kvalité och nivå som baserar sig på vilken service du behöver och har rätt till. En service som alltså inte varierar beroende på var du bor.

I valet visade befolkningen på norra Åland att förtroendet för socialdemokraterna fördubblats. Under kommande mandatperiod har vi fått representanter i fyra norråländska kommunfullmäktige, jämfört med tidigare två. Samtidigt har också antalet ledamöter ökat från tre till sex.

Vi värdesätter en god dialog och ser därför fram emot att fortsättningsvis finnas ute lite nu och då så att vi kan träffas och diskutera. Ta gärna kontakt och tveka inte att komma fram när du ser oss ute. Vi lyssnar gärna.

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)

Tack för ert stöd!

(S)tyrkebesked från Camilla som efter 4 år som lantråd fortsätter vara en röstmagnet och snudd på uppnår samma resultat som för fyra år sedan! Partiet uppnår 5 mandat denna gång och i fullmäktigen runtom på Åland sker positiva förändringar. Mer om det när resultaten är säkerställda.

TACK alla som gick och röstade! 🙂

 

Stabilitet och samarbete är Lipponens koncept

Vi har två kriser samtidigt, en ekonomisk kris och en flyktingkris. Men behöver det verkligen vara så illa? Kan flyktingsituationen till och med bli Finlands och Europas räddning?

Enligt Paavo Lipponen, statsminister i Finland 1995-2003, som igår besökte Åland
så befaras Europas befolkning att minska med 100 miljoner medan USAs befolkning öka med samma antal. Varför det? Jo den arbetsföra befolkningen minskar och dessa människor kommer att finnas i Afrika, Kina och Indien. USAs invandring och öppenhet gynnar dem medan Europa hittills ganska slattrigt hanterat flyktingkrisen. Paavo Lipponen menar att nu tar Angela Merkel ledarskap för Europa. Ett ledarskap som både är humanistiskt och smart. Hon vet att dessa människor behövs för framtida utveckling på Tysklands och Europas arbetsmarknad. Nu visar hon, arm i arm med den franske statsministern Hollande, ledarskap för framtiden. Respekt.

När det gäller läget i Finland visade Lipponen stort stöd för statsminister Sipiläs ambition att ta itu med de ekonomiska svårigheterna och stärka konkurrenskraften. Däremot är det orätt att göra facket och löntagarna till syndabock. Efter Lipponen som avslutade sin statsministertid 2003 har det varit 5 borgerliga statsministrar i rad. Konkurrenskraften förlorades under Vanhanen II-regeringen och inga reformer genomfördes. Då gick Sverige och Tyskland framåt medan Finland tappade. Mer ödmjukhet, mer förmåga till kompromiss och förhandling, anser Paavo Lipponen att nu behövs. Regeringen ska leda och driva på, men de ska också förstå betydelsen av stabilitet för landet och arbetsfred. All gammal revanschlusta måste bort. FFC har förslag och de måste på bordet. Regeringen kommer inte att kunna lösa alla frågor samtidigt utan man måste se hur långt man kommer nu och vad som sedan blir nästa steg. Finland behöver konsensus och samarbete.

Fel väg är dock att skära i utbildning och innovationer som är Finlands trumfkort och framtid. Regeringen Sipilä skär nu ner med 2.000 forskare inom universiteten samtidigt som man satsar massor med miljoner på tillfälliga spetsprojekt. Det är inte rätt. Företagen behöver innovationer.

Och gå INTE åt dem som har de sämst i landet. Skär inte ner deras förmåner. Många har låg pension och låga inkomster. Det är otroligt viktigt att inte nedskärningarna drabbar dem. De äldre, deras hälsa, service och bostäder måste skötas med heder och respekt.

Paavo Lipponen menar att också Åland behöver samarbete, reformer och stabilitet.

De kommande åren kommer att vara en utmaning. Många prioriteringar måste göras. Det väljarna nu står inför är valet mellan vilka värderingar man vill att ska styra Åland. För mig är det viktigt att spara utan att skada. Att hushålla klokt med pengarna, men satsa på grundtrygghet och arbete. Ledstjärnan ska vara att göra strukturella förändringar och reformer som har en långsiktig ekonomisk bärkraft. Permitteringar och kortsiktiga åtgärder har därför undvikits.

Jag tycker det är viktigt att man kan se och bekräfta det goda arbete som hittills utförts av regeringen i stor konsensus. Jag vill också att vi ska se Åland i ett bredare perspektiv och minnas att Åland i jämförelse med andra är helt unikt. Det vi har är oerhört bra, också ekonomiskt.
Nu gäller det att göra nödvändiga reformer så vi kan upprätthålla och behålla det goda samhället. Åland behöver stabilitet, samarbetsförmåga, en solidarisk värdegrund och ett ledarskap med framtidstro som driver reformer till förverkligande. Jag är redo.

Camilla Gunell

Ålands lantråd

Initiativ enligt kommunallagens 32§ (Kommunallag 1997:73)

De boende på Edlagården har sedan bussrutterna ändras blivit förbisedda genom att bussen numera går uppe på skillnadsgatan, en rätt brant backe för äldre ben att gå uppför.

Tidigare gjorde bussen en invikning längs med Mariegatan till en busshållplats utanför Edlagården.

Om vi menar allvar med att människor ska kunna bo hemma så länge som möjligt måste vi göra det möjligt för dem att röra sig i samhället utan alltför stora besvär.

Därför uppmanar undertecknad stadsstyrelsen att organisera så att bussrutten genom södra staden går via Mariegatan och stannar utanför Edlagården som den gjorde innan rutterna ändrades.

Igge Holmberg

 

Hårda nyliberala sparkrav

Att ha makt är att ha ansvar över människor. Tack och lov är det varken redaktör Lampi, Jörgen Strand eller nyliberaler som Perämaa/Asumaa som haft makten att besluta om åländsk ekonomi och välfärd under mandatperioden. Jag vill påminna redaktören om att för budgetåret 2013 (inkl tb) var underskottet beräknat till – 1,5 milj. Bokslutet slutade på + 2,7 miljoner. I budget för 2014 var underskottet budgeterat till – 3,5 . Bokslutet slutade på + 2,8 miljoner. För 2015 är det också budgeterat ett underskott, men vi har prognoser att det även för 2015 blir ett bra resultat. Utmaningar finns, självklart. Men det är närmast oerhört att vi hittills klarat oss så väl.

Jörgen Strand ger sitt stöd till en liberal kandidat i valet. Ännu en som uppenbarligen fyller på de marknadsliberala värderingarna i liberalerna. Om man ska spara i landskapets verksamheter som de nyliberala krafterna föreslår (3 %) innebär det direkt bort 25 tjänster inom sjukvården och minskade landskapsandelar betyder en rejäl skatthöjning i alla större kommuner, inklusive Mariehamn. Bästa väljare, tänk noga igenom hur ni röstar på söndag.

Camilla Gunell (S)

 

Socialdemokraterna sätter Människor först

 

En röst på socialdemokraterna är en röst för tryggad välfärd för alla och i synnerhet för låginkomsttagarna och de socialt utsatta.

En röst på socialdemokraterna är stöd för fortsatt kamp för allmän tandvård. Framsteg har gjorts – mycket återstår. Fler ålänningar har fått tillgång till allmän tandvård – trots liberalernas motstånd med näbbar och klor.

En röst på socialdemokraterna är en röst för en ekonomi i balans. Landskapets ekonomi har under lantrådet Camilla Gunells ledning gått från ett underskott på ca 30 miljoner i bokslutet år 2011 till ett överskott på drygt 2 miljoner år 2014.

Under socialdemokraten Camilla Gunells ledning har landskapsregeringen initierat och genomfört en lång rad reformer och strukturförändringar för ett bättre Åland.

En röst på socialdemokraterna är alltså en röst för tryggad välfärd och positiv utveckling för alla på Åland.

Människor först är båken som visar vägen till en trygg framtid för alla.

Karl-Johan Fogelström (S)

 

 

Vi kan bättre

Just nu har Finland en skuld på 139 miljarder euro! Åland är skuldfritt. Finlands sysselsättningsgrad är 68 procent, på Åland är den 82 procent!

Det går alltså väldigt bra, för de allra flesta. Men. Det finns ett utanförskap även här, som växer. 276 ungdomar på Åland varken studerar eller är inskrivna på Ams. Det är alarmerande!

Det görs mycket gott, inte minst genom föreningen Ung Resurs. Men jag tror vi behöver jobba mycket mer förebyggande. Vi behöver ha tidiga insatser för barn och familjer i riskzonen. Vi behöver se på psykiskt välmående på samma sätt som vi gör gällande tänder och syn, och ha regelbundna kontroller genom hela skoltiden. Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp flickor med ADHD/Autism och vi behöver lägga mer resurser i ett tidigt skede för att spara oerhört mycket lidande (och pengar) längre fram.

Från psykiatrin har man länge önskat sig ett mobilt team, och jag tror det skulle vara mycket värt att i hemmiljö kunna träffa hela familjen och även kunna rycka ut akut.

Tony Wikström (S)

Därför valde jag socialdemokraterna

Jag valde Ålands socialdemokrater för att det naturligt för mig som arbetare och här får man ha sin åsikt utan att det bli tystad från partitoppar. Alla kan inte tycka lika i ett parti och så länge som jag inte skriver under vad någon annan i partiet står för så betyder det inte automatiskt att jag håller med den personen.

Jag har fått massor av hjälp av andra i partiet med min valkampanj och just viljan att hjälpa och stärka varandra under kampanjen har varit stor. Jag har lärt mig mycket under min korta tid inom politiken och även om jag inte kommer in i lagtinget kommer jag kämpa vidare med att få gratis idrott till unga, flera som kan få billigare tandvård och att det är viktigt att personalen trivs på sina jobb för då gör de ett bättre jobb.

Och till sist, till alla som håller på att hacka på varandras partier och personer, sluta och koncentrera er på att få fram vad ni vill göra inom det politiska istället!

Freddie Forsman (S)

Gunell & Eneroth: Starkt folkligt stöd för försvarssamarbete

Säkerhetspolitik och skol- och utbildningsfrågor har varit aktuella under den svenska riksdagsledamoten Tomas Eneroths besök på Åland idag.
Eneroth, som är gruppledare för (S) riksdagsgrupp, är imponerad över Åland och det åländska samhället och var här för att stödja lantrådet Camilla Gunell och Ålands socialdemokrater i valkampanjens slutskede.
Han har också informerat om den svenska budgetprocessen och regeringens satsningar på investeringar istället för skattesänkningar samt gjort ett studiebesök på Högskolan på Åland.

Den nyligen antagna demilitariseringspolicyn och Nato-frågan var tema på presskonferensen på Sveriges Generalkonsulat.”Jag vill gärna bidra med att öka kunskapen om Åland som demilitariserad
zon och även diskussionerna kring ett utökat och stärkt
försvarspolitiskt samarbete mellan Sverige och Finland, sa Eneroth.
Något Nato-medlemskap tror han inte på. Det gör inte lantrådet Camilla Gunell heller.
– Finland har hela ryggraden mot Ryssland. Det är stabilare att vi håller oss till alliansfriheten. Den nordiska gemenskapen och det försvarspolitiska samarbetet mellan Finland och Sverige har starkt folkligt stöd, sa Gunell.

Barbro Sundback, som arbetat med fredsfrågor i många år, är mycket glad över det intresse Eneroth visar för frågan:
– Han är den första parlamentarikern som vi har kunnat diskutera demilitariseringen och neutraliseringen med.

Anders Hallbäck