Webb-TV: Avgiftsfri primärvård för barn och unga

Hur ska den största organisationen inom landskapet, Ålands hälso- och sjukvård, styras? Se hur ÅHS-ordförande Mia Hanström svarar i (S) fjärde webb-TV-program inför valet. Tillsammans med Göte Winé diskuterar hon förebyggande vård, avgifter och tandvård.

Se programmet!