Vi kan bättre

Just nu har Finland en skuld på 139 miljarder euro! Åland är skuldfritt. Finlands sysselsättningsgrad är 68 procent, på Åland är den 82 procent!

Det går alltså väldigt bra, för de allra flesta. Men. Det finns ett utanförskap även här, som växer. 276 ungdomar på Åland varken studerar eller är inskrivna på Ams. Det är alarmerande!

Det görs mycket gott, inte minst genom föreningen Ung Resurs. Men jag tror vi behöver jobba mycket mer förebyggande. Vi behöver ha tidiga insatser för barn och familjer i riskzonen. Vi behöver se på psykiskt välmående på samma sätt som vi gör gällande tänder och syn, och ha regelbundna kontroller genom hela skoltiden. Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp flickor med ADHD/Autism och vi behöver lägga mer resurser i ett tidigt skede för att spara oerhört mycket lidande (och pengar) längre fram.

Från psykiatrin har man länge önskat sig ett mobilt team, och jag tror det skulle vara mycket värt att i hemmiljö kunna träffa hela familjen och även kunna rycka ut akut.

Tony Wikström (S)