Stabilitet och samarbete är Lipponens koncept

Vi har två kriser samtidigt, en ekonomisk kris och en flyktingkris. Men behöver det verkligen vara så illa? Kan flyktingsituationen till och med bli Finlands och Europas räddning?

Enligt Paavo Lipponen, statsminister i Finland 1995-2003, som igår besökte Åland
så befaras Europas befolkning att minska med 100 miljoner medan USAs befolkning öka med samma antal. Varför det? Jo den arbetsföra befolkningen minskar och dessa människor kommer att finnas i Afrika, Kina och Indien. USAs invandring och öppenhet gynnar dem medan Europa hittills ganska slattrigt hanterat flyktingkrisen. Paavo Lipponen menar att nu tar Angela Merkel ledarskap för Europa. Ett ledarskap som både är humanistiskt och smart. Hon vet att dessa människor behövs för framtida utveckling på Tysklands och Europas arbetsmarknad. Nu visar hon, arm i arm med den franske statsministern Hollande, ledarskap för framtiden. Respekt.

När det gäller läget i Finland visade Lipponen stort stöd för statsminister Sipiläs ambition att ta itu med de ekonomiska svårigheterna och stärka konkurrenskraften. Däremot är det orätt att göra facket och löntagarna till syndabock. Efter Lipponen som avslutade sin statsministertid 2003 har det varit 5 borgerliga statsministrar i rad. Konkurrenskraften förlorades under Vanhanen II-regeringen och inga reformer genomfördes. Då gick Sverige och Tyskland framåt medan Finland tappade. Mer ödmjukhet, mer förmåga till kompromiss och förhandling, anser Paavo Lipponen att nu behövs. Regeringen ska leda och driva på, men de ska också förstå betydelsen av stabilitet för landet och arbetsfred. All gammal revanschlusta måste bort. FFC har förslag och de måste på bordet. Regeringen kommer inte att kunna lösa alla frågor samtidigt utan man måste se hur långt man kommer nu och vad som sedan blir nästa steg. Finland behöver konsensus och samarbete.

Fel väg är dock att skära i utbildning och innovationer som är Finlands trumfkort och framtid. Regeringen Sipilä skär nu ner med 2.000 forskare inom universiteten samtidigt som man satsar massor med miljoner på tillfälliga spetsprojekt. Det är inte rätt. Företagen behöver innovationer.

Och gå INTE åt dem som har de sämst i landet. Skär inte ner deras förmåner. Många har låg pension och låga inkomster. Det är otroligt viktigt att inte nedskärningarna drabbar dem. De äldre, deras hälsa, service och bostäder måste skötas med heder och respekt.

Paavo Lipponen menar att också Åland behöver samarbete, reformer och stabilitet.

De kommande åren kommer att vara en utmaning. Många prioriteringar måste göras. Det väljarna nu står inför är valet mellan vilka värderingar man vill att ska styra Åland. För mig är det viktigt att spara utan att skada. Att hushålla klokt med pengarna, men satsa på grundtrygghet och arbete. Ledstjärnan ska vara att göra strukturella förändringar och reformer som har en långsiktig ekonomisk bärkraft. Permitteringar och kortsiktiga åtgärder har därför undvikits.

Jag tycker det är viktigt att man kan se och bekräfta det goda arbete som hittills utförts av regeringen i stor konsensus. Jag vill också att vi ska se Åland i ett bredare perspektiv och minnas att Åland i jämförelse med andra är helt unikt. Det vi har är oerhört bra, också ekonomiskt.
Nu gäller det att göra nödvändiga reformer så vi kan upprätthålla och behålla det goda samhället. Åland behöver stabilitet, samarbetsförmåga, en solidarisk värdegrund och ett ledarskap med framtidstro som driver reformer till förverkligande. Jag är redo.

Camilla Gunell

Ålands lantråd