Socialdemokraterna sätter Människor först

 

En röst på socialdemokraterna är en röst för tryggad välfärd för alla och i synnerhet för låginkomsttagarna och de socialt utsatta.

En röst på socialdemokraterna är stöd för fortsatt kamp för allmän tandvård. Framsteg har gjorts – mycket återstår. Fler ålänningar har fått tillgång till allmän tandvård – trots liberalernas motstånd med näbbar och klor.

En röst på socialdemokraterna är en röst för en ekonomi i balans. Landskapets ekonomi har under lantrådet Camilla Gunells ledning gått från ett underskott på ca 30 miljoner i bokslutet år 2011 till ett överskott på drygt 2 miljoner år 2014.

Under socialdemokraten Camilla Gunells ledning har landskapsregeringen initierat och genomfört en lång rad reformer och strukturförändringar för ett bättre Åland.

En röst på socialdemokraterna är alltså en röst för tryggad välfärd och positiv utveckling för alla på Åland.

Människor först är båken som visar vägen till en trygg framtid för alla.

Karl-Johan Fogelström (S)