Den dag jag faller vill jag att någon fångar mig

Miina Fagerlunds tal på torgfesten Den Lyckliga Staden 3 oktober:

Att skapa ett tillgängligt Åland handlar om så mycket mer än att bara skapa en slät gågata i Mariehamn utan trappsteg till butikerna. Självklart behöver vi förbättra den fysiska tillgängligheten, men tillgänglighet är också bemötande, information och framför allt kommunikation.
Det är så lätt att tänka på oss som sitter i rullstol när man tänker funktionsnedsättning, men vi får inte glömma syn, hörsel, tal, allergier, psykisk ohälsa, många av dem är osynliga handikapp.
Vi måste jobba ännu hårdare för ett jämlikt Åland, för att alla ska ha samma rättigheter i vårt samhälle.
Och vi får aldrig någonsin låta våra tankar bli inskränkta och begränsande, för det finns så mycket mer än det vi ser.

Så bli inte förvånad om jag stiger upp och står en stund, eller går en kort bit. Det finns ben som fungerar perfekt, men som råkar sitta på en kropp som saknar kraft.

Den dag jag faller, vill jag att någon fångar mig. Och om ingen fångar mig, vill jag att någon
räcker mig sin hand och hjälper mig upp.Så låt oss sträcka ut en hjälpande hand till Syriens flyktingar. En dag är det de som sträcker ut en hjälpande hand till oss.

Därför är jag socialdemokrat

Varför socialdemokrat?
En stor del av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med att bekämpa fattigdomen i utvecklingsländer. Fattigdom är en styggelse som måste utrotas. Jordens resurser, någorlunda jämnt fördelade, kan ge alla människor ett drägligt liv.
På hemmaplan har vi inte lika allvarliga problem. Ändå har vi stora klyftor i samhället. Vid senaste mätningen levde över 13 % av ålänningarna under den s.k. relativa fattigdomsgränsen (dvs. förtjänade mindre än 60 % av medianlönen). Knapert är det också om man ligger litet över gränsen.
Jag röstar på socialdemokraterna därför att det är det enda parti som bryr sig på riktigt och i handling strävar att förbättra levnadsvillkoren för alla människor. De med pengar klarar sig alltid. Det är låginkomsttagarna som samhället ska stödja. Välfärden ska finansieras med skattemedel. Inte genom höga avgifter som de med pengar anser.
En röst på socialdemokraterna är en röst för rättvisa och välfärd för alla.

Karl-Johan Fogelström (S)