Fin grundtrygghet behövs

Lugnet har lagt sig och skyltarna efter en intensiv valkampanj är borta. Vi i Norra Ålands socialdemokrater vill tacka för en glad och positiv valkampanj med många intressanta diskussioner.

Vårt mål är att få norra Åland att blomstra. Vi vill att fler flyttar hit, fler företag startas och utvecklas och turismen sprudlar. För detta behövs en fin grundtrygghet i kombination med att nya idéer får möjlighet att förverkligas. Norra Åland behöver också bli tillgängligt för alla.

Vi ser fram emot arbetet med att hitta lösningar för att kunna hålla servicen nära. Samtidigt vill vi driva ett aktivt arbete för att nå en service av god och jämn kvalité och nivå som baserar sig på vilken service du behöver och har rätt till. En service som alltså inte varierar beroende på var du bor.

I valet visade befolkningen på norra Åland att förtroendet för socialdemokraterna fördubblats. Under kommande mandatperiod har vi fått representanter i fyra norråländska kommunfullmäktige, jämfört med tidigare två. Samtidigt har också antalet ledamöter ökat från tre till sex.

Vi värdesätter en god dialog och ser därför fram emot att fortsättningsvis finnas ute lite nu och då så att vi kan träffas och diskutera. Ta gärna kontakt och tveka inte att komma fram när du ser oss ute. Vi lyssnar gärna.

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)