Hårda nyliberala sparkrav

Att ha makt är att ha ansvar över människor. Tack och lov är det varken redaktör Lampi, Jörgen Strand eller nyliberaler som Perämaa/Asumaa som haft makten att besluta om åländsk ekonomi och välfärd under mandatperioden. Jag vill påminna redaktören om att för budgetåret 2013 (inkl tb) var underskottet beräknat till – 1,5 milj. Bokslutet slutade på + 2,7 miljoner. I budget för 2014 var underskottet budgeterat till – 3,5 . Bokslutet slutade på + 2,8 miljoner. För 2015 är det också budgeterat ett underskott, men vi har prognoser att det även för 2015 blir ett bra resultat. Utmaningar finns, självklart. Men det är närmast oerhört att vi hittills klarat oss så väl.

Jörgen Strand ger sitt stöd till en liberal kandidat i valet. Ännu en som uppenbarligen fyller på de marknadsliberala värderingarna i liberalerna. Om man ska spara i landskapets verksamheter som de nyliberala krafterna föreslår (3 %) innebär det direkt bort 25 tjänster inom sjukvården och minskade landskapsandelar betyder en rejäl skatthöjning i alla större kommuner, inklusive Mariehamn. Bästa väljare, tänk noga igenom hur ni röstar på söndag.

Camilla Gunell (S)