Första maj tal 2024, Henrik Löthman

Kamrater och vänner,

Idag samlas vi för att hylla Första maj, en dag som symboliserar solidaritet och gemenskap. Vi möter många utmaningar i vårt samhälle just nu, men vi ser också en mängd möjligheter att skapa en mer rättvis och trygg värld för alla.

Solidaritet är kärnan i vår socialdemokratiska vision. Vi betraktar varandra som grannar, inte främlingar, och vi förstår att när en av oss lider, lider vi alla. Det är vår plikt att stå upp för de mest utsatta i samhället och kämpa för deras rätt till ett värdigt liv.

Trots att många hävdar att Åland är rikt och att fattigdom är obefintlig, motsäger verkligheten detta påstående. Faktum är att Åland har en högre relativ fattigdom än Finland. Vi kan inte blunda för de höga levnadskostnader som många av våra medmänniskor möter varje dag. Inflationen, stigande räntor, låga pensioner, löner som knappt räcker till, höga hyror och generellt sett dyrare levnadskostnader drabbar hårdast dem som redan har det svårt. Det är kostsamt att vara fattig. Det är inte rättvist att några ska behöva kämpa för att sätta mat på bordet medan andra lever i överflöd. Vi måste arbeta för ett samhälle där alla har tillgång till de resurser de behöver för att leva ett värdigt liv.

Som lärare och nu lagtingsledamot ser jag det som vår skyldighet att se till att alla barn i skolan ges möjlighet att växa och utvecklas, oavsett bakgrund eller eventuella behov av särskilt stöd. Vi måste investera i våra skolor och se till att de resurser som krävs för en inkluderande utbildning finns tillgängliga för alla elever. Därför är det av yttersta vikt att vi inte skär ner på skolornas budgetar, för bra utbildning är en investering som Åland har råd med.

När det gäller Åland är det vår fasta övertygelse att det ska vara ett Åland för alla. Vi ska kämpa för att skapa ett samhälle där alla känner sig hemma och där ingen diskrimineras på grund av sin bakgrund eller identitet. I en tid av oro runt om i världen är det än viktigare att vi tar emot människor från andra länder och gör vad vi kan för att hjälpa människor i Ukraina, Gaza och andra länder där krig och konflikter härjar.

Mahatma Gandhi sade en gång: ”Ett samhälle ska bedömas efter hur det tar hand om sina mest utsatta medlemmar.”

Kamrater, låt oss fortsätta att kämpa för en värld där solidaritet och trygghet är normen, där ingen lämnas utanför och där alla ges möjlighet att leva ett värdigt liv. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Tack.

INSÄNDARE : Fortsätt indexjustera utkomststödet

Fortsätt indexjustera utkomststödet

I PLENUMDEBATTEN i onsdags blev vi förvånade över ledamot Christian Wikströms (Ob) åsikter om utkomststödet. Hans syn på de som får utkomststöd och att inte indexjustera utkomststödet för att få folk att arbeta stämmer inte överens med vår.
Det är viktigt att vi är medvetna om några fakta. Vi har en mycket låg andel som får långvarigt utkomststöd, just över 2 procent på Åland mot över 8 procent i Finland. På Åland har vi fler arbetslösa (trots att vi endast har cirka 4 procent) än utkomststödstagare, vilket är tvärtom jämfört med Finland. Även under ”covidarbetslösheten” ökade inte antalet som fick utkomststöd, vilket är märkligt.
Fattigdomsgränsen är beräknad som 60 procent av disponibel inkomst per konsumtionsenhet, enligt OECD-skalan. På Åland ligger den på 1.379 euro per månad. Vi har en högre andel, 13,1 procent, som lever under fattigdomsgränsen på Åland jämfört med Finland, där det är 12,7 procent.
Hur långt under fattigdomsgränsen befinner sig de mest utsatta barnhushållen på Åland? Ensamstående med ett barn når i genomsnitt upp till 90,8 procent av fattigdomsgränsen 2021, medan ensamstående med två barn når upp till 86,7 procent. Även med nettoinkomster, barnbidrag, bostadsbidrag och annat underhåll inräknat når de alltså inte ens upp till fattigdomsgränsen här på Åland.
IBLAND hörs argumentet att en låg andel utkomststödstagare är bra och indikerar att stödsystemet fungerar bra eftersom utkomststödet är sista utvägen. Men resultaten för 2021 visar att de som ligger under den relativa fattigdomsgränsen på Åland har det svårare nu än 2016. Det understryker behovet av att fortsätta indexjustera utkomststödet.
Inflationen påverkar hårdast de mest ekonomiskt utsatta hushållen. Det är dyrt att vara fattig. Därför bör vi säkerställa en systematisk och kontinuerlig justering av de skattefria bidragsnivåerna för att minimera underutnyttjandet av utkomststödet. ”Ett samhälle ska bedömas efter hur det tar hand om sina mest utsatta medlemmar” – Mahatma Gandhi.
Syntolkning, sedlar på ett bord.
BIld av martaposemuckel från Pixabay