Första maj tal 2024, Henrik Löthman

Kamrater och vänner,

Idag samlas vi för att hylla Första maj, en dag som symboliserar solidaritet och gemenskap. Vi möter många utmaningar i vårt samhälle just nu, men vi ser också en mängd möjligheter att skapa en mer rättvis och trygg värld för alla.

Solidaritet är kärnan i vår socialdemokratiska vision. Vi betraktar varandra som grannar, inte främlingar, och vi förstår att när en av oss lider, lider vi alla. Det är vår plikt att stå upp för de mest utsatta i samhället och kämpa för deras rätt till ett värdigt liv.

Trots att många hävdar att Åland är rikt och att fattigdom är obefintlig, motsäger verkligheten detta påstående. Faktum är att Åland har en högre relativ fattigdom än Finland. Vi kan inte blunda för de höga levnadskostnader som många av våra medmänniskor möter varje dag. Inflationen, stigande räntor, låga pensioner, löner som knappt räcker till, höga hyror och generellt sett dyrare levnadskostnader drabbar hårdast dem som redan har det svårt. Det är kostsamt att vara fattig. Det är inte rättvist att några ska behöva kämpa för att sätta mat på bordet medan andra lever i överflöd. Vi måste arbeta för ett samhälle där alla har tillgång till de resurser de behöver för att leva ett värdigt liv.

Som lärare och nu lagtingsledamot ser jag det som vår skyldighet att se till att alla barn i skolan ges möjlighet att växa och utvecklas, oavsett bakgrund eller eventuella behov av särskilt stöd. Vi måste investera i våra skolor och se till att de resurser som krävs för en inkluderande utbildning finns tillgängliga för alla elever. Därför är det av yttersta vikt att vi inte skär ner på skolornas budgetar, för bra utbildning är en investering som Åland har råd med.

När det gäller Åland är det vår fasta övertygelse att det ska vara ett Åland för alla. Vi ska kämpa för att skapa ett samhälle där alla känner sig hemma och där ingen diskrimineras på grund av sin bakgrund eller identitet. I en tid av oro runt om i världen är det än viktigare att vi tar emot människor från andra länder och gör vad vi kan för att hjälpa människor i Ukraina, Gaza och andra länder där krig och konflikter härjar.

Mahatma Gandhi sade en gång: ”Ett samhälle ska bedömas efter hur det tar hand om sina mest utsatta medlemmar.”

Kamrater, låt oss fortsätta att kämpa för en värld där solidaritet och trygghet är normen, där ingen lämnas utanför och där alla ges möjlighet att leva ett värdigt liv. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Tack.