Spara inte på barn och äldre!

Socialdemokraternas anförande från Jomala kommunfullmäktiges budgetdebatt:

Jomala är en växande kommun, med de utmaningar det innebär. Vi har lyxen att ha många barn och ungdomar i kommunen, vi ser gärna att de även som vuxna väljer att bo i Jomala.

För att fortsätta vara en attraktiv kommun kan vi inte enbart förlita oss på vårt läge och på att det ska finnas tomter att bygga på, vi måste också kunna erbjuda god kommunal service. Dagens inflyttade ser förmodligen mer på tillgång till bra barnomsorg och skolor än till ett lågt skatteöre. Vi vill att inbesparingen på elevassistenter minskar med hälften, alltså så att besparingen på Vikingaåsen blir 32500 € och i Södersunda skola 14500 €. Assistenterna är viktiga både för barnen och lärarna.

Vi vill att daghemmen ska få elektronisk närvarohantering, det skulle underlätta både för personal och föräldrar. Vi föreslår 10 000€ för detta. Vi vill också ha in förverkligandet av ett dagis i Möckelö Strand i projekteringsbudgeten, vi föreslår 2 miljoner euro till detta i budgeten för 2021 så att byggstart kan ske under det året. Detta skulle finansieras med lån. Vi vill också att fritidsledaren på Frideborg ska fortsätta med 3h per vecka, vi har förstått att det är välbesökt och uppskattat av både barn och föräldrar.

Jomala är en kommun med relativt få äldre. Vi måste kunna ge dem en fin och värdig sista tid i livet med god omvårdnad. Budgetförslaget att Oasen boende- och vårdcenter ska spara 5% på en budget som till 83% består av personalkostnader innebär ofrånkomligen att det kommer märkas i vården av våra äldre. Vi föreslår istället att de budgeterade medlen till Oasen är kvar på den nivå som var i budget 2020, alltså ett ökat anslag med 262 000.

KST bör få möjligheter till en god start. Redan nu är budgeten lägre än vad kostnaden var för motsvarande tjänster i alla 16 kommuner. Trots det ställs ytterligare sparkrav på denna organisation som ska sköta vår socialvård, missbrukarvård, barnskydd och specialomsorg. Vi måste ge KST möjligheten att göra sitt jobb. Därför föreslår vi att inga nedskärningar görs gällande KST. Varken barn eller äldre går speciellt bra att spara pengar på utan att det får långtgående konsekvenser.

Att fortsätta ha skatteöret lågt och samtidigt spara hårt på dessa områden är för oss i Jomala Socialdemokrater orimligt, därför föreslår vi även en höjning av skatteöret. Den omtalade Jomalaandan som jag lärt känna är att vi tillsammans vill utveckla kommunen för våra barn, unga, gamla, anställda, företagare – för alla som bor och verkar i Jomala. Vi har enats över partigränserna, gått samman och låtit bygga samlingshuset Vikingagården trots visst motstånd. Det är åtminstone något som jag känner mig stolt över att vi har rott iland. Nu borde vi kunna göra samma kraftsamling kring både Vikingaåsen och dagiset i Möckelö strand. För mig är Jomalaandan inte att skära ner och spara utan att även i dessa svåra tider se framåt och inte göra mer skada än nytta genom att spara på sådant som våra kommuninvånare faktiskt behöver. Det kommer vara en utmaning, men jag vet att det finns gott om kreativa människor i kommunen. Jag hoppas att vi tillsammans ska kunna finna lösningar som gör att människor också framåt kommer välja Jomala som hemkommun.

Hedvig Stenros (s)
Fullmäktigeledamot i Jomala kommun

Siv Ekström

Siv Ekström är klasslärare och fil.mag. med bland annat musikvetenskap
och folkloristik i ämneskombinationen. Hon har jobbat som lärare på
olika stadier och nivåer, både på fastlandet och på Åland, men började
2001 som IT-lärare på Medis. Hon har också undervisat i svenska för
inflyttade och varit biträdande rektor, men sedan hösten 2017 är hon nu
rektor på Medis.

På fritiden spelar hon folkmusik på fiol – leder Folkmusiklaget
Kvinnfolk och undervisar vuxna nybörjare på fiol i gruppen Polkan går.
Dessutom har hon två islandshästar som hon tycker om att rida ut på i
Önningebyskogarna.

Siv har varit med i kommunpolitiken i Jomala under de två senaste
perioderna, både som ordinarie och suppleant i kommunfullmäktige, samt
verkat i Södra Ålands högstadiedistrikts fullmäktige, Jomala Energi och
FAB Jomalabostäder.

Drömmer om ett jämställt samhälle där alla människor har lika
möjligheter att växa och utvecklas, ett samhälle där de ekonomiska
skillnaderna är mindre än i dag och där barnomsorg och äldreomsorg sköts
med kärlek och glädje, med individen i centrum och där sparande inte är
det första man tänker på när det gäller ekonomin.

Carina Aaltonen

Carina har tjugo års erfarenhet av kommunalpolitiken i Jomala och sexton år som lagtingsledamot, varav fyra år som social- och miljöminister. På flera varv har hon suttit både i fullmäktige och i kommunstyrelsen, just nu är hon viceordförande i kommunstyrelsen. Rättvisefrågor tillsammans med miljö och hållbarhet har engagerat Carina sedan barnsben.

Jag vill fortsätta att jobba med omsorgs- och skolfrågor i Jomala. Om vår fina personal mår bra, har inflytande över sitt arbete och trivs, då mår också alla våra kommuninvånare bra.

2018 fick Carina ta emot Lasse Wiklöf-priset av Östersjöfonden för mitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. I höst kandiderar Carina till att bli president för Emmaus Europa.

Carina bor i Kungsö med sambo, son, trädgård och bin.