fbpx

Effie Pla

Effie Pla är 32 år gammal och kommer från Grekland. Hon har bott på Åland i 5 år tillsammans med sin man och sin dotter. Effie jobbar i Kompassen som inflyttningsrådgivare och informatör och på Medis som praktiksamordnare.

”Inflyttade är en stor del av Åland. För att man ska kunna hjälpa inflyttade på bästa sätt man måste kunna mera om samhället. Den här är en orsak för mig att ställa upp.”

Kicki Blomqvist

Kicki arbetar på Optinova, ursprungligen som försäljningskoordinator, men just nu med användarstöd till kollegor runt om i världen.

Jämlikhet, rättvisa och allas lika värde är för Kicki en självklarhet.

”Jag vill jobba för att kommunreformen kommer igång. Att den tar fart och att vi utvecklar den under arbetets gång. Jag tror att vi behöver slå ihop till större enheter, så att vi kan lägga resurserna (människor såväl som pengar) där de gör mest nytta. Vi kan göra samma sak på ett smartare sätt om vi gör det tillsammans och tillämpar regler och lagar på samma sätt.  Jag tror Södra Ålands kommun blir en stark kommun med stor utvecklingspotential!”

 

 

Siv Ekström

Siv Ekström är klasslärare och fil.mag. med bland annat musikvetenskap
och folkloristik i ämneskombinationen. Hon har jobbat som lärare på
olika stadier och nivåer, både på fastlandet och på Åland, men började
2001 som IT-lärare på Medis. Hon har också undervisat i svenska för
inflyttade och varit biträdande rektor, men sedan hösten 2017 är hon nu
rektor på Medis.

På fritiden spelar hon folkmusik på fiol – leder Folkmusiklaget
Kvinnfolk och undervisar vuxna nybörjare på fiol i gruppen Polkan går.
Dessutom har hon två islandshästar som hon tycker om att rida ut på i
Önningebyskogarna.

Siv har varit med i kommunpolitiken i Jomala under de två senaste
perioderna, både som ordinarie och suppleant i kommunfullmäktige, samt
verkat i Södra Ålands högstadiedistrikts fullmäktige, Jomala Energi och
FAB Jomalabostäder.

Drömmer om ett jämställt samhälle där alla människor har lika
möjligheter att växa och utvecklas, ett samhälle där de ekonomiska
skillnaderna är mindre än i dag och där barnomsorg och äldreomsorg sköts
med kärlek och glädje, med individen i centrum och där sparande inte är
det första man tänker på när det gäller ekonomin.

Carina Aaltonen

Carina har tjugo års erfarenhet av kommunalpolitiken i Jomala och sexton år som lagtingsledamot, varav fyra år som social- och miljöminister. På flera varv har hon suttit både i fullmäktige och i kommunstyrelsen, just nu är hon viceordförande i kommunstyrelsen. Rättvisefrågor tillsammans med miljö och hållbarhet har engagerat Carina sedan barnsben.

Jag vill fortsätta att jobba med omsorgs- och skolfrågor i Jomala. Om vår fina personal mår bra, har inflytande över sitt arbete och trivs, då mår också alla våra kommuninvånare bra.

2018 fick Carina ta emot Lasse Wiklöf-priset av Östersjöfonden för mitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. I höst kandiderar Carina till att bli president för Emmaus Europa.

Carina bor i Kungsö med sambo, son, trädgård och bin.