fbpx

Henrik Flöjt

Gift med tre barn. VVS-ingenjör som arbetat på Ålands VVS-energi konsult AB. F.d. egenföretagare.

Intresse för och kunskap av energiåtervinning och energieffektiva lösningar.

Vill satsa på skolan, och på kostnadsfri utbildning (fram till andra stadiet), skolan ska vara på lika villkor för alla.

Är också intresserad av miljöfrågor och vill jobba för en ansvarsfull miljöpolitik.

 

 

Carina Aaltonen

Carina har tjugo års erfarenhet av kommunalpolitiken i Jomala och sexton år som lagtingsledamot, varav fyra år som social- och miljöminister. På flera varv har hon suttit både i fullmäktige och i kommunstyrelsen, just nu är hon viceordförande i kommunstyrelsen. Rättvisefrågor tillsammans med miljö och hållbarhet har engagerat Carina sedan barnsben.

Jag vill fortsätta att jobba med omsorgs- och skolfrågor i Jomala. Om vår fina personal mår bra, har inflytande över sitt arbete och trivs, då mår också alla våra kommuninvånare bra.

2018 fick Carina ta emot Lasse Wiklöf-priset av Östersjöfonden för mitt engagerade arbete för vattenmiljön och för hållbarhetsfrågor. I höst kandiderar Carina till att bli president för Emmaus Europa.

Carina bor i Kungsö med sambo, son, trädgård och bin.