fbpx

Jacob Haagendahl

Jacob kommer från Danmark och är direktör på NIPÅ (Nordens institut på Åland). Han är intresserad av kultur- och utbildningsfrågor, och vill se mera kultur inom daghem, i grundskolan och gymnasiet: ”Kultur bidrar till mental hälsa och ett meningsfullt liv.
Undervisning är vår nyckel till att förstå oss själva och att utveckla de färdigheter som krävs för att bidra till vår fortsatt hållbara utveckling.
Åland har alla möjligheter att vara det säkraste, mest utbildade, 100% hållbara och stabila samhället vi har.”

Ulf Weman

Ulf Weman, 66, journalist, Lemland. Född och uppvuxen i Mariehamn.

Kärnfrågor i lagtingsvalet:

Hållbarhet i alla led. Ett hållbart samhälle handlar inte bara om naturen, miljön och klimatet. Alla skall få möjligheten att må bra i vårt fina örike. En premie för köp av elcykel är bara en liten signal för renare miljö och bättre folkhälsa. Men väldigt kul!

Bättre och mer flexibel äldrevård. Lagstifta om minimikrav på personaltäthet, slopa målsättningen om att 90 procent av de över 75 år skall bo hemma. Människor är inga procenttal. Stöd kommunernas satsningar på fler äldreboenden.

Utred välfärdsvärnplikt. Även åländska ungdomar bör göra värnplikt. Men hos oss är förstås en militär värnplikt utesluten. Istället kan ett halvårs värnplikt läggas inom äldrevård, barnomsorg, specialomsorg, miljöarbete etc, utan att de extra resurserna inkräktar på antalet anställda inom välfärden.

Demokrati och autonomi. Vår demokrati måste försvaras, det visar utvecklingen i vår omvärld. Öka undervisningen i källkritik till de unga, öka undervisningen i samhällskunskap och politik, försvara public service-media (Ålands Radio) och se till att det finns tillräckliga resurser. Kämpa för utvecklingen av Ålands autonomi och försvara det svenska språket.

Företagande och entreprenörsskap. Stöd kompetensutvecklingen i våra företag, förenkla reglerna för företagandet, stöd entreprenörsskap och innovationer. Vi behöver nya företag som ger nya arbetsplatser, gärna inom miljöteknik och andra sektorer som främjar hållbarhetens alla aspekter.

Ann Eriksson

Till vardags arbetar jag som ansvarig tandskötare på ÅHS Tandvårdsenhet och som bisyssla som personalhälsovårdare på Medimar 

Det jag brinner lite extra för är tandhälsa, arbetshälsa och ungdomars mående samt att våga vara förälder/vårdnadshavare. Jag vill arbeta för att ALLA ska må bra och att alla ska ha RÄTTEN att må bra. 

Jag vill arbeta för att fler skulle få möjligheten att sköta om sin tand- och munhälsa på bästa sätt, oavsett storlek på plånboken.  

Arbetshälsa och arbetsmiljö är även det viktiga saker. Jag brinner lite extra för lantbrukarnas arbetshälsa, som är de som ser till att vi får mat på bordet. 

Till sist, men inte minst: ungdomars hälsoch att våga vara förälder. Här vill jag arbeta för att Fältarna skulle få mer resurser för sin verksamhet. Vad gäller stöd i föräldraskapefinns mycket mer att göra.