Camilla Gunell

Camilla Gunell är en av Ålands socialdemokraters mest erfarna politiker. Hon är också partiets ordförande sedan 2010. Hon har varit invald i Ålands lagting i 15 år och av dessa har hon varit 11 år i landskapsregeringen i olika roller.

Som vicelantråd och minister för områdena näringspolitik, miljö och energi har hon jobbat intensivt för ett klimatsmart samhälle. Åland är nu testområde för hela Finland för ny teknik inom smarta elnät, energilagring och fossilfria lösningar. Hon har velat förändra näringspolitiken och tillväxttänkandet i riktning mot ett mer ”miljönsamt” näringsliv, vars lönsamhet kommer från näringar som respekterar miljöns och klimatets gränser och göra en storsatsning på vind- och solenergi.

Camilla Gunell är känd för att vara en samarbetspolitiker som kan arbeta med alla. Hon är en god retoriker som gör att folk förstår vad hon menar och kan entusiasmera. Åland är i stort behov av det breda kontaktnät Camilla Gunell byggt upp under alla sina år i politiken, bl.a. till socialdemokraterna i riket som nu leder landets regering.

En stark välfärd, starka kommuner och aktörer och en välutvecklad hälso- och sjukvård är socialdemokratiska kärnvärden. Camilla Gunell har omsorg om de svaga, men förstår också betydelsen av ett framgångsrikt näringsliv och ett Åland som är attraktivt, öppet och inbjudande.

Hon har bevisat att hon kan leverera. Därför har väljarna gjort henne till röstdrottning i flera lagtings- och kommunalval.

 

Karl-Johan Fogelström

Karl-Johan (”Kalle”) Fogelström från Mariehamn har under åren 2007 till 2015 suttit i Stadsstyrelsen och i Lagtinget i fyra år på socialdemokratiskt mandat.

Karl-Johan är diplomekonom från Handelshögskolan vid Åbo Akademi vilket har stor betydelse då kunskap i ekonomi är viktig inom de flesta politikområden.

Karl-Johan, som själv är 75-plussare, anser att det är viktigt att alla åldersklasser ska vara representerade i de olika politiska organen som t.ex. stadsfullmäktige, stadsstyrelse och lagtinget.

Frågor kring äldrevården, hälso- och sjukvården och socialtjänsten är av avgörande betydelse för de äldres välbefinnande. Frågor kring boendet som seniorbostäder, handikappanpassning, hissar är viktiga för att skapa goda förhållanden för de äldre.

Karl-Johan anser att det allmännas viktigaste uppgift är att främja och ge vanliga människor bastrygghet i form av god hälso- och sjukvård, äldreomsorg och utbildning som i huvudsak ska bekostas med allmänna medel.

 

 

Miina Fagerlund

Miina driver en hjälpmedelsbutik. Hon har ett brinnande intresse för frågor som berör personer med funktionsnedsättning och har länge jobbat för ökad tillgänglighet på Åland. Hon lever själv med funktionsvariation och vill vara en röst i samhället för dem som inte orkar eller inte kan. Hon är även involverad i Medis på flera olika sätt.
Hennes övertygelse är att alla ska ha lika möjligheter, samma värde och att vårt samhälle ska byggas på mångfald och inkludering. Hon har genom Röda korsets vängrupp kommit i nära kontakt med integrationens viktiga arbete och det har alltid varit en självklarhet för henne att alla har rätt till kärlek, oavsett sexuell läggning.
Miina är gift och har tre barn. Dessutom ses hon så gott som alltid i sällskap med en personlig assistent.
Hon är utsedd som representant för KST-arbetsgrupp inom Ålands omsorgsförbund, Medis referensgrupp, samt är suppleant i fullmäktige för Norra Ålands högstadiedistrikt och Ålands omsorgsförbunds styrelse. Miina leder även Socialdemokraternas grupp Klätterrosorna och är vice ordförande i Ålands Neurologiska förening. När hon behöver ladda batterierna står valet nästan alltid mellan sång och fotografering. Men visste du att ett av hennes intressen faktiskt är att läsa lagtext?
Miina bloggar sporadiskt på http://miinaf.wordpress.com
Hon finns även på facebook. Du kan följa henne på Miina Fagerlund – S politiker på Åland

Första steget för fossilfri framtid

 

Nu tar Åland det första steget mot ett förnyande av skärgårdsflottan, mot fossilfri eldrift till ett billigare pris än den trafik vi har idag. Äntligen. Beslutet är taget att beställa den första elhybridfärjan för den åländska skärgårdstrafiken. Det betyder att Åland ligger i internationell framkant i övergången mot ett fossilfritt samhälle, helt i enlighet med den åländska hållbarhetsagendan.

 

Därmed är också sanningens minut kommen för kortruttsprojektet. Vi har en prislapp för en elhybrid-färja, den första i åländska vatten. Vi har en prislapp för förverkligandet av det första steget av kortrutten, som innebär ett förkortat färjpass mellan östra Föglö och Kökar, ett förkortat färjpass mellan fasta Åland och Föglö, en bro över Spettarhålet och en väg över Gripö.

 

Vi vet nu att anbudet ligger inom den ekonomiska ram som Ålands lagting satt upp. Vi vet att planeringen pågått i drygt åtta år, och att den hittills kostat drygt 4 miljoner.

 

Vi vet att det funnits ett starkt motstånd mot projektet och att många drömmer om att istället bygga en tunnel mellan Föglö och fasta Åland.

 

Låt oss backa bandet och granska frågan.

 

När kortruttsprojektet inleddes var det med ett huvudmotiv – att hitta strukturella möjligheter att få ner kostnaderna för skärgårdstrafiken snarare än att varje år och mandatperiod spara på den genom försämrad service och turtäthet.

 

Efter ett omfattande utredningsarbete identifierades östra och västra Föglö som det projekt som snabbast gav den största inbesparingen.

Under arbetets gång har man också konstaterat att det som sparar mest pengar också är det som är bäst för miljön, nämligen att man kör kortare pass på vattnet, vilket sparar bränsle. Gripö-bron gör det möjligt att köra Ålands turtätaste färjpass med en elfärja. Vill man få ner koldioxidutsläppen från färjtrafiken snabbt och permanent är kortruttsprojektet den bästa vägen fram. Vi vet alla att det brådskar om vi ska klara målet att få ner utsläppen innan det är försent.

 

Från dag ett har socialdemokraternas krav i processen varit att man bygger det som ska byggas med så stor hänsyn som bara är möjlig till befintliga naturvärden, att man far fram i orörd natur med största försiktighet, och att den lösning man går in för måste stödas med en väl utbyggd kollektivtrafik som gör det möjligt att lämna bilen hemma.

 

Socialdemokraterna menar att projektet varit en lärdoms- och utvecklingsprocess för infrastrukturavdelningen, som genom Gripö-projektet och den kritiska granskning det genomgått fått vässa sin argumentation och sina rutiner på ett bra sätt. Man har fått lära sig att slingra fram vägarna mellan klibbalskärr och hassellundar, och att flytta brofästen för att inte förstöra en ålgräsäng. Samarbetet med övriga avdelningar kring miljö- och kulturmiljöfrågor är nu på en helt annan nivå än tidigare.

 

Ålands socialdemokrater är mycket tveksamma till planerna på en tunnel mellan Föglö och fasta Åland, dels på grund av den extremt höga investeringskostnaden, dels på grund av den miljöproblematik det innebär att borra fram tunneln, och bygga den. Det är ett miljöingrepp av helt annan magnitud än den nu planerade vägen och bron. I detta skede har finns därtill ingen kunskap om de verkliga kostnaderna och problemen som kan uppstå.

 

Vi är övertygade om att det också för skärgårdens framtid är en sanningens minut. Att driva en riktigt stor infrastrukturell satsning för skärgården har inte varit lätt, och entusiasmen minskar stadigt om man ser till både den offentliga debatten och tongångarna i lagtinget. Görs inte investeringen nu, när både den ekonomiska och miljömässiga logiken talar för det, kommer projektet att förfalla, och det blir mycket utmanande att hitta en majoritet för nya stora satsningar. Vi vill inte lämna skärgården att dö under de tiotals år det skulle ta att få fram en ny majoritet för ett nytt projekt.

 

Det är alldeles självklart att landskapet också måste beställa nya färjor till andra rutter, även när den rockad som den nya elhybridfärjan föranleder genomförts. För det finns redan en fullmakt från lagtinget, och arbetet är i full gång.

 

Ett förverkligat kortruttsprojekt, en fungerande kollektivtrafik till färjorna och mellan dem, och en snabb beställning på flera nya färjor är vad som behöver göras. Därtill behövs som ett stöd för den kommande skärgårdskommunen ett system för persontransporter som är flexibelt och motsvarar de behov som skärgårdskommunen själv definierar.

 

Vi  backar inte från det som varit socialdemokraternas linje över flera mandatperioder. Sakkunskapen talar för ett genomförande, både av ekonomiska och miljömässiga skäl. Hållbarhetsagendans principer, som måste vara vägledande för alla stora politiska beslut, uppfylls. Projektet kommer under många år att tillföra arbetsplatser i skärgården och innebära en ekonomisk stimulans för samhället i en tid när konjunkturerna pekar neråt.

 

Ålands lagting har beviljat medel för att beställa en ny färja, och för att genomföra kortruttsprojektet inom vissa ekonomiska ramar och De ramarna håller. Ålands socialdemokrater fortsätter jobba för en miljömässigt och socialt hållbar utveckling av skärgårdstrafiken. Även nästa lagting och regering bör fortsätta kampen för att snabbt få ner koldioxidutsläppen.

 

Satsa på skolan!

Utbildning är idag ett konkurrensmedel. OECD och andra internationella tankesmedjor har otaliga gånger påvisat utbildningens betydelse för ekonomisk framgång och hög sysselsättning.  Företag vill ha personal som har god utbildning och känner till de lokala förhållandena. Många av våra unga lämnar Åland för att vidareutbilda sig, men det är oerhört viktigt att de skulle komma tillbaka. Utbildning är också central för att skapa ett mer jämlikt samhälle och minska inkomstklyftor.

Antagningssystemet efter gymnasiet till Sverige och Finland har försvårats och elevens slutvitsord får mer och mer betydelse. För att kunna studera vidare räcker det inte mera med att plugga hårt i gymnasiet, utan en rejäl satsning på grundskolan måste ske. Vår grundutbildning borde stärkas med motiverade och välutbildade lärare inom alla ämnesområden som sätter en hög ambitionsnivå på sitt viktiga arbete. Vi måste satsa mer på matematik, läsning och språk för att utveckla färdigheterna vidare i gymnasiet.

Det är bra att den nya grundskolelagen nu kommer på plats. Nu börjar det verkliga arbetet med nya läroplaner, fortbildningar och satsningar på grundskolan. Vi måste inse att skolan ska få kosta och att tidiga insatser är avgörande för våra ungas framgångar. Alla elever ska ha samma möjligheter. Under nästa mandatperiod borde vi se över ifall gymnasieutbildningen, förutom att göras avgiftsfri, kan göras obligatorisk genom att införa läroplikt till 17 år.

Sara Kemetter (S)
Lagtingsledamot och lärare

Den klimatsmarta maskuliniteten

En märklig sak har hänt.

De högerextrema, nationalistiska och rasistiska kretsarna, de som tidigare haft som favoritämnen och hatobjekt kvinnor och feminister, invandrare och flyktingar och politiskt korrekta försvarare av humanism och anständighet har ett nytt favoritämne.

Klimatet.

 

Att påstå att vi lever i en tid då klimatet påverkas av mänsklig aktivitet och att vi har ett ansvar både att begränsa vår påverkan och städa upp efter oss för att säkra att framtida generationer kan leva på planeten beskrivs som fake news. Det påstås vara barnsligt och naivt, osant, alarmistiskt och överdrivet.

 

På ena sidan står vetenskapen och forskarna, miljörörelsen, urbefolkningar, den gröna rörelsen, vänstern, den vettiga högern och massor med vanligt folk som oroar sig för framtiden.

På andra sidan står Trump, Farage, Sverigedemokrater och sannfinländare och allsköns Facebook-profeter och hävdar att vi alla är lurade och blåsta, att det bara rör sig om  naturliga variationer i klimatet och att vi alldeles bra kan fortsätta som förut för att allt vi gör och försöker med ändå är för smått och pluttigt och inte spelar nån roll.

 

Det är fascinerande hur ofta man kan dra paralleller mellan denna typ av resonemang och den grupp män(niskor) som känner sig hotade av feminism och jämställdhet, av förändring i form av flyttningsrörelser och globalisering, och helt enkelt av det moderna samhället.

 

Den gemensamma nämnaren är att det är en grupp människor som upplever ett hot mot sina privilegier och sin position, sina jobb och sin identitet. Ofta är det kopplat till en traditionell maskulinitet och mansroll som i sin tur haft en stark koppling till industrialismens tillväxtdrivna ekonomi och arbetsfördelning.

 

Det är givet att detta är en plågsam förändring. Framför allt kräver den en enorm omställning i hur vi tillverkar och konsumerar, där en viktig ingrediens borde vara att blicka bakåt mot det som tidigare generationer gjorde rätt.

Där finns självhushållning och sparsamhet. Där finns jakt och fiske för husbehov. Där finns kunskapen och förmågan att reparera saker som går sönder, återanvända material, mecka och skruva.

 

Varför inte lyfta det traditionellt maskulina arbetet (som förstås kan utföras också av kvinnor) dit där det hör hemma – det nya idealet för en hållbar värld där det lokala leder förändringen?

 

 

 

Nu eller aldrig för ny myndighet

Varför behövs en gemensam brand- och räddningsmyndighet?

Vad handlar allt bråk om, detta som pågått i så många år, och som trots två lagstiftningsomgångar, otaliga kommittéer och grupper som förhandlat inte förverkligats?

 

Det handlar, i all enkelhet, om att föra samman två separata brand- och räddningsmyndigheter till en, den som fysiskt finns i Jomala och jobbar för de flesta (inte alla) landsbygdskommuner, och den i Mariehamn, som förutom staden jobbar med bland annat Lemland och Föglö.

 

Det handlar om fyra anställda.

Det handlar om att samla resurser och kompetens på ett ställe, göra sig av med gamla dumma rivaliteter och se till att ålänningarnas trygghet och säkerhet inte komprometteras på grund av otydliga beslutsgångar eller otillräckliga resurser.

 

Utan att bagatellisera den oro som funnits i de frivilliga brandkårerna att denna förändring ska betyda en nedprioritering av det frivilliga brand- och räddningsarbetet till förmån för yrkesbrandkåren i Mariehamn, måste man ändå konstatera att just det inte är den enda ingrediensen i motståndet.

 

Alla inblandade, från regering till de minsta kommuner, har poängterat och värnat om kårernas fortlevnad, inte minst för av ekonomiska skäl. Utan de frivilliga kårerna blir det för dyrt. Det finns också andra aspekter, som handlar om ungdoms- och frivilligarbetet och den sociala hållbarheten i bygderna, om regional kompetens och om viktiga sammanhållande traditioner.

 

En brand- och räddningsmyndighet är inget hot. Det är en möjlighet. Efter att det senaste försöket att lagstifta om frågan föll på en lagteknisk fråga, har Jomala och Mariehamn långsamt, plågsamt och med tydliga signaler från politikerna, jobbat för en lösning. En frivillig sådan, för att undvika en lagstiftning som blir klumpig och svår att ändra om omständigheterna ändrar.

 

I processen har man kört på gamla kända grund flera gånger. Misstro, finansiering, möjligheter till medbestämmande, organisation, placering har tröskats och hamrats.

 

Under våren kom man i mål. Stadsstyrelsens ordförande Tage Silander och Jomalas kommunstyrelseordförande Harry Jansson tog i hand. Ett avtal skrevs på där ett flertal kompromisser byggde en delikat balans.

 

Runt denna verksamhet finns många aktörer som är beroende av att brand- och räddningsmyndigheten fungerar optimalt, från Alarmcentralen och ÅHS till beredskapsmyndigheter och regering. Alla är eniga. Det är dags för ensamordnande och övervakande myndighet.

 

Vad händer? I sista stund vill RÅL, den räddningsmyndighet som ansvarar för landsbygdskommunerna säga nej, bland annat med motiveringen att det ska ges ytterligare garantier att den nya myndigheten inte ska placeras i anslutning till Räddningsverket i Mariehamn.

 

Frågor som redan överenskommits väcks till nytt liv, gamla sår rivs upp som äntligen hade chansen att läka, och Harry Jansson backar på sitt ord.

 

Detta handlar om ett kommunalt samarbete som är logiskt, behövligt och länge efterfrågat. Det handlar om en fråga där kommunerna getts möjlighet efter möjlighet efter möjlighet att på frivillig väg komma överens, och där man faktiskt hade nått målet – ett avtal mellan Mariehamn och Jomala som äntligen kunde öppna en väg mot framtiden.

 

I gisslansituationer brukar man prata om proof of life, bevis på att gisslan lever. I denna fråga behövs proof of samarbetsförmåga. Från alla håll. Och lite lite framtidstro.

Mia Hanström

”Det behövs en politik som bottnar i de socialdemokratiska grundvärderingarna; solidaritet, frihet, fred, jämlikhet och alla människors lika värde. En politik som inte fladdrar hit och dit utan som bottnar i att alla ålänningars lika värde. En politik som har fokus på djur natur och människor.”
Mia Hanström arbetar med folkbildning, ungdomsarbete och jämställdhetsfrågor. Hon har valt att bo i skärgården, är biodlare och har åsna, häst, hund, vaktlar och höns.