Mia Hanström

”Det behövs en politik som bottnar i de socialdemokratiska grundvärderingarna; solidaritet, frihet, fred, jämlikhet och alla människors lika värde. En politik som inte fladdrar hit och dit utan som bottnar i att alla ålänningars lika värde. En politik som har fokus på djur natur och människor.”
Mia Hanström arbetar med folkbildning, ungdomsarbete och jämställdhetsfrågor. Hon har valt att bo i skärgården, är biodlare och har åsna, häst, hund, vaktlar och höns.