Ålands Socialdemokrater går till riksdagsval

Ålands socialdemokrater går till riksdagsval med en full lista, en växande folkrörelse och gott mod.

 

Vår riksdagsledamot ska sitta i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Erfarenheten visar att det inte är konstruktivt varken för svenskan eller för Åland att binda ålandsfrågorna till ett av riksdagens minsta partier, ett som alltid är beroende av de stora för att få igenom sina frågor. Vi vill påverka där påverkningsmöjligheterna är stora.

För Åland är det viktigt att den som företräder oss i riksdagen har lika goda kontakter hemma som i Helsingfors och jobbar konstruktivt för att bygga broar. En ny självstyrelselag, kampen för svenskan i Finland och tydlighet vad Ålands demilitarisering betyder i ett Nato-anslutet Finland måste bevakas.

 

Den stora valfrågan i riket är hur ekonomin ska balanseras efter den gångna mandatperiodens extraordinära utmaningar med pandemin och Ryssland anfallskrig i Ukraina. Vi menar i likhet med vårt systerparti i riket att det visserligen är viktigt att hitta en långsiktig ekonomisk balans, men att drastiska nedskärningar alltid får starkt negativa och dyra konsekvenser, särskilt för de unga och barnen och för dem som har svagast ekonomi.

 

Klimatfrågan är den enskilt viktigaste framtidsfrågan. Hur vi hanterar energifrågor, skydd av biologisk mångfald och naturresurser, hur vi reglerar fiskodlingar, jordbrukets utsläpp och vägtrafiken är avgörande för om Finland klarar klimatmålen och gör det på ett rättvist sätt. Omställningen handlar inte bara om reglering och utsläppslagstiftning, utan också om synen på tillväxt och ekonomi. Vi vill vara med och jobba för en klimatomställning där alla är med – gärna på tåget.

 

De klassiska, viktiga socialdemokratiska frågorna är vården, skolan och omsorgen. Det är basen, med utgångspunkt i arbetarrörelsens och socialdemokratins historia. Den fria bildningen, satsningar på forskning, på tidiga insatser i skola och barnomsorg är inte bara ord, det är vardagsförbättringar som gör landet och människorna starkare. Äldreomsorgen kräver stora insatser de kommande åren, framför allt vad gäller personalförsörjning. Därför behövs inflyttning, en god integration och en sjysst arbetsmarknad.

 

Vi vill se Sanna Marin som Finlands nästa statsminister. En regering med Sannfinländarna är inte tänkbar, och skulle göra stor skada för landet och också för Ålands relationer och ställning i landet. I de flesta politiska frågor kan man kompromissa och vara pragmatisk, men inte om man inte har en gemensam värdegrund som håller en hel mandatperiod.

Nina Fellman riksdagsvalskandidat

Nina Fellman

Lagtingsledamot, journalist

Filosofie magister från Åbo akademi

Språkkunskaper;  svenska och finska som modersmål, utmärkta kunskaper i engelska, förstår franska och tyska

Arbetsliv/förtroendeuppdrag: städare, incheckare, kontorsjobb, projektledare, ca 20 år i varierande ställning på Nya Åland, från glasstestande reporter till chefredaktör, ledarskribent och nyhetschef, kansli- och kommunminister i Ålands landskapsregering 2015-19, lagtingsledamot, ledamot i stadsfullmäktige 2015-19, ledamot i stadsstyrelsen, ledamot i äldreomsorgsnämnden, styrelsemedlem i  Ålands fredsinstitut, ordförande Ålands feministparaply. Författare till ”Åland i tiden och i världen”.

-Efter en intensiv och exceptionellt utmanande reformperiod under sittande regering kommer nu krav på våldsamma inbesparingar i statsfinanserna från de borgerliga partierna. All erfarenhet visar hur destruktivt och dyrt det är för människor och samhälle. Jag vill sätta klackarna i backen mot en slakt av välfärden. Vi ska fortsätta utveckla ett starkt samhälle, inte avveckla.

-Ett öppet och inkluderande samhälle är starkt. Om alla känner att de är trygga i sina liv, vare sig det handlar om sexualitet, språk, var man bor, varifrån man kommer eller vad man har i börsen kan allas resurser tas tillvara. Därför är jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna grundläggande.

Jag ställer upp för att demokratin kräver alternativ över hela den politiska skalan, för att jag tror att det vore bra för Åland med en socialdemokrat i riksdagen och för att jag har erfarenheten och viljan att göra jobbet.

Arsim Zekaj riksdagsvalskandidat

Arsim Zekaj

Förbundsdirektör

Fil.kand i Samhällsanalys

Språkkunskaper: svenska, albanska, engelska, spanska

Jobb/förtroendeuppdrag

2007-2015 utredare/teamledare  Migrationsverket, 2013-15 tidsbegränsade uppdrag som svensk diplomat i Ryssland och Ukraina, 2015-17 chef på strategisk nivå, kommunsektorn i Sverige, 2017-20, kommundirektör i Eckerö, 2020-,  förbundsdirektör Oasen

Aktiv inom studentkåren 2003-2007

Förtroendeuppdrag i Sverige:

Vård- och omsorgsnämnd, byggnämnd, nämndeman, styrelseuppdrag i arbetarkommun och distrikt

Åland: ordförande Marstad samt Nyfahlers, Parlamentarisk kommitté för Äldrepolitiskt program

ledamot i styrelsen för Ålands socialdemokrater

 

Mina viktigaste frågor:

Välfärdspolitik samt samarbete i Norden (primärt Sverige/Finland)

 

-Jag ställer upp för att jag vill göra skillnad i vardag och verklighet. Jag kommer outtröttligt verka för att stärka välfärden för våra invånare. Som ösamhälle och gränsregion är det nordiska samarbetet oerhört viktigt för både människor och näringsliv. Därför kommer jag arbeta för borttagande av rådande gränshinder i vår närregion samt för ökad integrering mellan Sverige och Finland.

Kristine Dzene riksdagsvalskandidat

Kristine Dzene

Kandidatexamen i filologi (Lettlands universitet) och kandidatexamen i Hospitality management (Högskolan på Åland)

Ledande administratör och arbetarskyddsfullmäktige på Kommunernas socialtjänst.

Språkkunskaper: lettiska, svenska, ryska, engelska

Arbete/förtroendeuppdrag: Projektledare för ett integrationsprojekt via öppna förskolan på Rädda barnen, Projektledare för integrationsprojekt ”Språk genom konst” i samarbete med Konstförening.

Tidigare styrelsemedlem för Folkhälsan på Åland, vice ordförande på Nipås styrelse ( Nordens institut på Åland), vice ordförande på ABF Åland, styrelsemedlem på Mångkulturella förening. Förtroendeuppdrag: ledamot i stadsfullmäktige och bildningsnämnden från år 2019. Tidigare vice ordförande för Mariehamns socialdemokrater. Hjälper inflyttade med registreringfrågor, studiefrågor, arbetsmöjligheter och är utbildad Samhälls- och hälsokommunikatör för inflyttade som ger information på sitt modersmål.

Mina två viktigaste sakfrågor är

-Kvinnodominerade yrken ska ha högre lön. De största kvinnliga arbetsgrupperna finns inom småbarnspedagogik och social- och hälsovård. Nårvårdare, sjukskötare, barnskötare, socialarbetare och socialhandledare lämnar branschen på grund av hög arbetsbelastning, dåliga arbetsvillkor samt att lönen inte motsvarar det utbildning som krävs för att man ska jobba inom dessa yrken. Det ska alltid löna sig att utbilda sig.

-Jag vill även jobba med integrationsrelaterade frågor och ha mer skydd och åtgärder för att bekämpa utnyttjandet av utländsk arbetskraft. Utländsk arbetskraft ska inte uppfattas som ”billig arbetskraft”. Lönen och de övriga anställningsvillkoren måste följa lagen och arbetsgivaren ska ha förutsättningar att sköta de skyldigheter som hör till arbetsgivaransvaret.

Jag ställer upp för att jag vill vara en röst som talar för löntagare, inflyttade och barnfamiljer.

Henrik Löthman riksdagsvalskandidat

Henrik Löthman

Studiolärare för elever med NPF-variationer

Utbildning: Grundlärarexamen 240p

Språkkunskaper svenska, utbildad engelskalärare

Arbete/förtroendeuppdrag

Studiolärare för elever med NPF-variationer. Ordförande för Ung resurs, styrelsemedlem i Rädda barnen, autismspektrumföreningen och Åland United.

Tidigare föreningsuppdrag: -Fotbollstränare för IFK juniorer i många år. Ordförande för hyresgästföreningen.

Tidigare förtroende uppdrag:

Medlem i Ålands omsorgsförbundsstyrelse, kultur och fritidsnämnden, stadsfullmäktige och medlem i folktingets utbildningsutskott.

Nuvarande förtroende uppdrag:

Stadsstyrelsens II:e vice ordförande, politruk i Kultur och fritidsnämnden, ersättare i äldreomsorgsnämnden.

Mina två viktigaste sakfrågor

-Införa avgiftsfri tand- och munvård för alla.

-Regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att säkra tillgången till personal inom vård, skola och omsorg. Det behövs bättre arbetsvillkor och större respekt för branscherna.

 

Jag ställer upp för att välfärdsfrågor är väldigt viktiga för mig och för att vi behöver arbeta för att minska utanförskapet. Jag ser i mitt jobb hur många elever slås ut innan de når arbetsmarknaden.