Ålands Socialdemokrater går till riksdagsval

Ålands socialdemokrater går till riksdagsval med en full lista, en växande folkrörelse och gott mod.

 

Vår riksdagsledamot ska sitta i den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Erfarenheten visar att det inte är konstruktivt varken för svenskan eller för Åland att binda ålandsfrågorna till ett av riksdagens minsta partier, ett som alltid är beroende av de stora för att få igenom sina frågor. Vi vill påverka där påverkningsmöjligheterna är stora.

För Åland är det viktigt att den som företräder oss i riksdagen har lika goda kontakter hemma som i Helsingfors och jobbar konstruktivt för att bygga broar. En ny självstyrelselag, kampen för svenskan i Finland och tydlighet vad Ålands demilitarisering betyder i ett Nato-anslutet Finland måste bevakas.

 

Den stora valfrågan i riket är hur ekonomin ska balanseras efter den gångna mandatperiodens extraordinära utmaningar med pandemin och Ryssland anfallskrig i Ukraina. Vi menar i likhet med vårt systerparti i riket att det visserligen är viktigt att hitta en långsiktig ekonomisk balans, men att drastiska nedskärningar alltid får starkt negativa och dyra konsekvenser, särskilt för de unga och barnen och för dem som har svagast ekonomi.

 

Klimatfrågan är den enskilt viktigaste framtidsfrågan. Hur vi hanterar energifrågor, skydd av biologisk mångfald och naturresurser, hur vi reglerar fiskodlingar, jordbrukets utsläpp och vägtrafiken är avgörande för om Finland klarar klimatmålen och gör det på ett rättvist sätt. Omställningen handlar inte bara om reglering och utsläppslagstiftning, utan också om synen på tillväxt och ekonomi. Vi vill vara med och jobba för en klimatomställning där alla är med – gärna på tåget.

 

De klassiska, viktiga socialdemokratiska frågorna är vården, skolan och omsorgen. Det är basen, med utgångspunkt i arbetarrörelsens och socialdemokratins historia. Den fria bildningen, satsningar på forskning, på tidiga insatser i skola och barnomsorg är inte bara ord, det är vardagsförbättringar som gör landet och människorna starkare. Äldreomsorgen kräver stora insatser de kommande åren, framför allt vad gäller personalförsörjning. Därför behövs inflyttning, en god integration och en sjysst arbetsmarknad.

 

Vi vill se Sanna Marin som Finlands nästa statsminister. En regering med Sannfinländarna är inte tänkbar, och skulle göra stor skada för landet och också för Ålands relationer och ställning i landet. I de flesta politiska frågor kan man kompromissa och vara pragmatisk, men inte om man inte har en gemensam värdegrund som håller en hel mandatperiod.