Henrik Löthman riksdagsvalskandidat

Henrik Löthman

Studiolärare för elever med NPF-variationer

Utbildning: Grundlärarexamen 240p

Språkkunskaper svenska, utbildad engelskalärare

Arbete/förtroendeuppdrag

Studiolärare för elever med NPF-variationer. Ordförande för Ung resurs, styrelsemedlem i Rädda barnen, autismspektrumföreningen och Åland United.

Tidigare föreningsuppdrag: -Fotbollstränare för IFK juniorer i många år. Ordförande för hyresgästföreningen.

Tidigare förtroende uppdrag:

Medlem i Ålands omsorgsförbundsstyrelse, kultur och fritidsnämnden, stadsfullmäktige och medlem i folktingets utbildningsutskott.

Nuvarande förtroende uppdrag:

Stadsstyrelsens II:e vice ordförande, politruk i Kultur och fritidsnämnden, ersättare i äldreomsorgsnämnden.

Mina två viktigaste sakfrågor

-Införa avgiftsfri tand- och munvård för alla.

-Regeringen tar fram en nationell handlingsplan för att säkra tillgången till personal inom vård, skola och omsorg. Det behövs bättre arbetsvillkor och större respekt för branscherna.

 

Jag ställer upp för att välfärdsfrågor är väldigt viktiga för mig och för att vi behöver arbeta för att minska utanförskapet. Jag ser i mitt jobb hur många elever slås ut innan de når arbetsmarknaden.