SOL VIND OCH VATTEN – Vilken framtid vill vi ha?

SOL, VIND OCH VATTEN vilken framtid vill vi ha?

LIVE EVENT ONLINE onsdag 12 januari kl. 18:30 – 20:30
plats: Zoom, anmälan till info@abfaland.ax eller 0400 784871
Kvällen inleds av:
Jan-Erik Eriksson, VD på Solel Åland:
Hur kan solelen bli tillgänglig för alla?
Var finns hindren?
Vad behöver ändras i lagstiftningen?
Hur ser framtiden för solel ut?
Berndt Schalin, vd Flexens Oy Ab:
Hur ser de tekniska förutsättningarna ut för omställning och energiförsörjning och hållbara energi lösningar?
Vilka är hindren? Vilka är möjligheterna?
Anna Häger, ansvarig för medborgarengagemang Flexens Oy Ab, ambassadör för EU:s nya klimatpakt:
Vikten av de sociala förutsättningarna. Vilka är hindren och möjligheterna för omställningen av energiförsörjningen?
Samtal och reflektioner förs med en panel av inledarna och deltagarna.
Alla intresserade är välkomna!
Del 2 hålls den 19 januari samma tid och plats och har rubriken:
Östersjön och vattenförsörjning.
Där lyfts på frågor som: Hur kan Östersjön bli ett rent hav? Hur orolig ska man vara? Vad görs? Hur ser vattenförsörjningen ut och hur kan den utvecklas?
Arrangörer ABF-Åland, Ålands Socialdemokrater och Ålands Natur och Miljö

Gör Godby till en central mötesplats

Ett torg i centrala Godby skulle vara en bra mötesplats på Norra Åland både för befolkningen och turisterna.

Ett torg skulle skapa möjligheter. Intresset för lokalproducerat ökar och riktar sig till befolkningen i alla åldrar och är av intresse även för turister. Torget skulle erbjuda möjligheten att sälja lokala produkter och annat som kan tänkas säljas på ett torg.Med fördel skulle också ett torg kunna användas för olika sociala evenemang och aktiviteter och få Godby att leva upp som centralort, även av intresse för närregionerna och turismen.

Vi anser att ett torg kommer lyfta Godby som en central mötesplats på Norra Åland och även ge signaler om att Godby är en centralort. Man kunde planera in en lekpark så att även barnfamiljer känner sig välkomna.

Det här skulle visa att Godby är ett växande område och kan ge positiv respons från företag och privatpersoner. Det borde också vara positivt för alla odlare som har möjlighet att sälja sina varor centralt i närområdet.

Med anledning av att Finströms kommun nu planerar en utveckling av Godbyområdet skulle det vara bra att få in ett torg redan nu i planeringsstadiet.

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)