Gör Godby till en central mötesplats

Ett torg i centrala Godby skulle vara en bra mötesplats på Norra Åland både för befolkningen och turisterna.

Ett torg skulle skapa möjligheter. Intresset för lokalproducerat ökar och riktar sig till befolkningen i alla åldrar och är av intresse även för turister. Torget skulle erbjuda möjligheten att sälja lokala produkter och annat som kan tänkas säljas på ett torg.Med fördel skulle också ett torg kunna användas för olika sociala evenemang och aktiviteter och få Godby att leva upp som centralort, även av intresse för närregionerna och turismen.

Vi anser att ett torg kommer lyfta Godby som en central mötesplats på Norra Åland och även ge signaler om att Godby är en centralort. Man kunde planera in en lekpark så att även barnfamiljer känner sig välkomna.

Det här skulle visa att Godby är ett växande område och kan ge positiv respons från företag och privatpersoner. Det borde också vara positivt för alla odlare som har möjlighet att sälja sina varor centralt i närområdet.

Med anledning av att Finströms kommun nu planerar en utveckling av Godbyområdet skulle det vara bra att få in ett torg redan nu i planeringsstadiet.

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)