FSD:s kongress 22-23 oktober 2022

Ålands Socialdemokrater närvarade vid Finland Svenska Socialdemokraters 109:e kongress 22-23.10 2022 i Åbo.  Lagtingsledamot Jessy Eckerman höll ett hälsningstal och tackade SDP för de reformer och stödpaket som också gynnar ålänningarna. 

Eckerman redogjorde också kort för det politiska läget på Åland. De senaste åren har vi upplevt flera historiska kriser som påverkat hela samhället och det är inte över ännu säger Eckerman.

Vardagen borde inte vara en kamp för någon i välfärdsstaten. De stigande kostnaderna orsakar stor oro för många finländare liksom för oss ålänningar. 

Särskilt de högre kostnaderna för mat, energi och bränsle har försvårat vardagen för många hushåll. De som bor på glesbygden, familjer, ensamförsörjare och fastighetsägare med eluppvärmda hus drabbas särskilt hårt. Som exempel har SDP regeringen höjt pensionerna, studiestödet samt sänkt dagvårdsavgifterna. Ytterligare vill partiet höja de lägsta pensionerna och höja studiestödet. Sänka dagvårdsavgifterna, förbättra avdraget för arbetsresor. Man vill öka stödet för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp och förbättra befintliga konverteringsstöd. Dessutom vill man 

utveckla hushållsavdraget så att fler kan uppdatera sina uppvärmningssystem till mer energieffektiva lösningar. Minska beroendet av olja och gas från Ryssland genom en rättvis grön omställning och trygga tillgången på förmånliga hyresbostäder. Här finns många av de frågor som också vi i Ålands Socialdemokrater prioriterar inför kommande val i både landskapet och kommunerna. Självstyrelselagen skall inte innebära att en ålänning har sämre förmåner än en person bosatt i riket och på många plan halkar Åland efter rejält menar Eckerman. 

SDP är Finlands största tvåspråkiga parti och är beredda som stadsministerparti att fortsätta garantera svenskans ställning och som nationalspråk, att trygga offentlig service på svenska och verka för bättre attityder vid inlärning av de två nationalspråken.  Att ro iland en självstyrelselag och ett nära samarbete med Åland är också en prioriterad fråga för partiet säger Eckerman.  

På kongressen deltog också Arsim Zekaj, Martin Nilsson och Ålands socialdemokraters partisekreterare Fia Hellsten. Zekaj konstaterar att det är både roligt och lärorikt att se hur man driven en kongress inom FSD. Samhörigheten med partiet i riket är viktigt för Nilsson som uppskattar möten med nya och gamla bekanta. Hellsten är inspirerad inför sitt kommande arbete som partisekreterare i den kommande valrörelsen och tycker det är kul med nya funderingar på viktiga frågor.  Förutom framtidsfrågorna och antog FSD valprogram inför riksdagsvalet förde FSD fram kandidater till riksdagsvalet i april.

Misslyckad revision en stor besvikelse 

Det bidde bara en teknisk justering av hela den stora och viktiga självstyrelselagsrevisionen. Om ens det. Lantrådet Veronica Thörnroos säger i media (10.10.2022) att hon varken är besviken eller förvånad. Efter 10 års arbete är alltså resultatet, i bästa fall, endast en teknisk justering som är direkt påverkad av att SOTE-reformen träder i kraft 1.1.2023.

 

Att regeringen Thörnroos är inte är besviken är konstigt. Jag är oerhört besviken. Något bra borde ha kommit ut under denna mandatperiod. Den politiska jordmånen i Helsingfors kunde inte ha varit bättre med den regeringskonstellation som ännu sitter. Svenska folkpartiet har haft Ålandsministerposten. Det borde ha lyckats bättre.

 

Här på hemmaplan beskrivs problemen i termer av ovilja hos de finländska företrädarna, omöjliga tjänstemän på justitieministeriet och att Åland körs över i alla sammanhang. Man börjar undra om det verkligen kan vara bara den ena partens fel när två träter. Har landskapsregeringen gjort allt rätt, kan man stillsamt undra.

 

Den samtalston och det klimat som landskapsregeringens högsta företrädare skapat både i korridorerna och i media gentemot riket är inte vacker. Skulle jag som företrädare för rikssidan bara hört en bråkdel skulle jag inte ha lust att vara särskilt hjälpsam gentemot Åland. Kanske det efter detta misslyckande med självstyrelselagen också är dags att de åländska förhandlarna ser sig i spegeln. Finns det ingenting de hade kunnat göra bättre?

 

Det har aldrig varit enkelt att nå segrar i Helsingfors. Men det har gått.

När regeringen Sjögren med undertecknad som vice lantråd drev igenom den första delen av revisionen, dvs förnyelsen av det ekonomiska systemet, var det också en kamp. Men det lyckades. Vi fick dessutom upp klumpsumman till 0,47 efter många förhandlingar med ett hårdnackat finansministerium. Det krävdes otaliga resor, telefonsamtal och odling av förtroliga kontakter. Främst genom finansminister Mats Perämaas (Lib) kontakter med Petteri Orpo (Saml) och (s) kontakter med Antti Rinne (sdp). Några dagar före valet 2019 besökte han Åland och lovade oss att ro i land paketet och han höll sitt löfte. Det nya ekonomiska systemet verkar nu fungera väl och levererar Åland mer pengar än tidigare. Samtidigt löste reformen rikets utmaningar med Åland i relation till Sote-reformen.

 

Den ekonomiska delen kan betraktas som del 1 i totalreformen. Moderniseringen av självstyrelselagen till de delar båda parter är eniga borde ha varit del 2. Den skulle nu ha legat på riksdagens bord. De frågor det råder oklarhet och oenighet om kunde förts till del 3 genom en sakkunnig arbetsgrupp. Denna modell har jag förespråkat nu i flera år. Tillvägagångssättet har också vunnit stöd hos andra partier.

 

Justitieminister Anna Maja Henriksson, SFP lämnade uppgivet uppdraget som Ålandsminister. Nästa minister, Thomas Blomqvist, kan inte trolla när tiden har gått så här långt. Vem ska orka föra detta vidare?

 

Justitieministeriets tjänstemän har vid det här laget med säkerhet mardrömmar om hela frågan.  Kanske de åländska tjänstemännen likaså.

 

Att det efter 12 år blev så lite resultat är ett tungt konstaterande. Även vi på Åland måste göra en självrannsakan och en analys av misslyckandet till de delar det fallit på de åländska företrädarna.

 

Camilla Gunell (S)

Medlem i Självstyrelsepolitiska nämnden

Bild från pixabay.

Uttalande från ÅSD:s kongress 15 oktober 2022

Solidaritet med folken i Ukraina och Iran

 

Ålands socialdemokrater vill i samband med sin årskongress uttala sitt stöd för folket i Ukraina som utsätts för grymheterna i Putins anfallskrig. Detta krig är omänskligt och måste starkt fördömas.  De ansvariga måste stå till svars för sina brott mot det ukrainska folket. 

Ålands socialdemokrater vill också uttala sitt stöd för folkets, och speciellt kvinnornas kamp, i Iran och deras rätt till liv och frihet. Finland och länderna i världen måste visa handlingskraft och ta ställning mot den iranska regimens orättfärdiga styre. 

Ålands socialdemokrater anser att internationell solidaritet mellan folk och länder, bekämpandet av fattigdom, mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och social trygghet är viktiga värden att fortsätta arbeta för. I en värld som i allt högre grad hotas av klimatförändringarnas effekter prövas denna solidaritet. Vi har bara en planet och på den ska vi alla kunna leva i fred. 

 

 

Ålands socialdemokraters uttalande från

kongressen i Mariehamn den 15.10 2022 

Kongress 15 oktober 2022

Sida vid sida mot framtiden

Drömmar och visioner för valet 2023

 

Ålands socialdemokrater höll under lördagen 15.10 sin kongress med exakt ett år kvar tills nästa lagtings- och kommunalval den 15.10 2023.

På kongressen drömde vi om ett Åland utan kalhyggen, med ett hållbart naturenligt skogsbruk, låga patientavgifter, ny djurskyddslag, en fossilfri skärgårdstrafik, utbyggd vindkraft, en Paf-fond för omställning, ett Business Åland. Vi hade roliga, kreativa sprakande diskussioner som nu ska utarbetas fram till en plattform inför valet.

Den socialdemokratiska värdegrunden behövs mer än någonsin i en orolig värld där det pågår krig och orättvisor, och där våra samhällen kämpar med höga priser, inflation och ekonomiska utmaningar. Natur, djur, vatten och klimat behöver kraftfulla insatser från politiken.

Tre gäster från öst och väst deltog i kongressen.

  • Socialdemokraterna gick starkt fram i Sverige, ändå bildas nu en regering där ett parti med rötter i nazismen tillåts styra landet, säger Anna Vikström, riksdagsledamot för socialdemokraterna i Sveriges riksdag. Den överenskommelse som högern gjort riskerar att öka de ekonomiska klyftorna och segregationen, driva på inflationen och göra svenska hushåll fattigare. Vi befarar också stora inbesparingar inom vård, skola och omsorg.

 

  • Vi har 107 mandat i riksdagen, fler än alla tre regeringspartierna tillsammans, så det kommer inte att bli lätt för dom, säger Anna Vikström.

 

  • Vi lever i en tid då många människor är rädda, säger Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. Vår uppgift är därför att skapa trygghet och framtidstro.

 

  • Jag inledde min bana som ung socialdemokrat i Mariehamn 1972 och då fick vi unga socialdemokrater in 4 av 8 ledamöter i stadens fullmäktige. Det var en revolution, säger Sverker Nyman, gäst från Norrtälje arbetarekommun som tycker Åland och Norrtälje borde återuppta samarbetet kring utbildning på gymnasienivå.

Många intressanta förslag och engagerade inlägg hölls av medlemmarna. Dagens teman var uppdelade i rubrikerna välfärd och sociala frågor, utbildning och kultur, ekonomi och klimat och miljö.

Kongressen samlade ca 40 personer och hölls i Ålands lagting. Kvällens kongressmiddag hölls på Kallas stadskrog.

Kongressen enades om ett uttalande till stöd för det ukrainska folket och protesterna för kvinnors frihet och rättigheter i Iran.