Skärgården: Invalda i Kumlinge och Brändö 24-27

Socialdemokraterna i Skärgården är invalda enligt följande representation för 2024-2027.

Kumlinge kommunfullmäktige
Mia Hanström

Brändö kommunfullmäktige
Jaana Pettersson

Brändö kommuns omsorgsnämnd
Jaana Pettersson

Bildtolkning: Porträttbilder av våra socialdemokratiska representanter i Skärgården Mia Hanström till vänster och Jaana Pettersson till höger.

Kongress 15 oktober 2022

Sida vid sida mot framtiden

Drömmar och visioner för valet 2023

 

Ålands socialdemokrater höll under lördagen 15.10 sin kongress med exakt ett år kvar tills nästa lagtings- och kommunalval den 15.10 2023.

På kongressen drömde vi om ett Åland utan kalhyggen, med ett hållbart naturenligt skogsbruk, låga patientavgifter, ny djurskyddslag, en fossilfri skärgårdstrafik, utbyggd vindkraft, en Paf-fond för omställning, ett Business Åland. Vi hade roliga, kreativa sprakande diskussioner som nu ska utarbetas fram till en plattform inför valet.

Den socialdemokratiska värdegrunden behövs mer än någonsin i en orolig värld där det pågår krig och orättvisor, och där våra samhällen kämpar med höga priser, inflation och ekonomiska utmaningar. Natur, djur, vatten och klimat behöver kraftfulla insatser från politiken.

Tre gäster från öst och väst deltog i kongressen.

  • Socialdemokraterna gick starkt fram i Sverige, ändå bildas nu en regering där ett parti med rötter i nazismen tillåts styra landet, säger Anna Vikström, riksdagsledamot för socialdemokraterna i Sveriges riksdag. Den överenskommelse som högern gjort riskerar att öka de ekonomiska klyftorna och segregationen, driva på inflationen och göra svenska hushåll fattigare. Vi befarar också stora inbesparingar inom vård, skola och omsorg.

 

  • Vi har 107 mandat i riksdagen, fler än alla tre regeringspartierna tillsammans, så det kommer inte att bli lätt för dom, säger Anna Vikström.

 

  • Vi lever i en tid då många människor är rädda, säger Dimitri Qvintus, ordförande för Finlands Svenska Socialdemokrater. Vår uppgift är därför att skapa trygghet och framtidstro.

 

  • Jag inledde min bana som ung socialdemokrat i Mariehamn 1972 och då fick vi unga socialdemokrater in 4 av 8 ledamöter i stadens fullmäktige. Det var en revolution, säger Sverker Nyman, gäst från Norrtälje arbetarekommun som tycker Åland och Norrtälje borde återuppta samarbetet kring utbildning på gymnasienivå.

Många intressanta förslag och engagerade inlägg hölls av medlemmarna. Dagens teman var uppdelade i rubrikerna välfärd och sociala frågor, utbildning och kultur, ekonomi och klimat och miljö.

Kongressen samlade ca 40 personer och hölls i Ålands lagting. Kvällens kongressmiddag hölls på Kallas stadskrog.

Kongressen enades om ett uttalande till stöd för det ukrainska folket och protesterna för kvinnors frihet och rättigheter i Iran.