Uttalande från ÅSD:s kongress 15 oktober 2022

Solidaritet med folken i Ukraina och Iran

 

Ålands socialdemokrater vill i samband med sin årskongress uttala sitt stöd för folket i Ukraina som utsätts för grymheterna i Putins anfallskrig. Detta krig är omänskligt och måste starkt fördömas.  De ansvariga måste stå till svars för sina brott mot det ukrainska folket. 

Ålands socialdemokrater vill också uttala sitt stöd för folkets, och speciellt kvinnornas kamp, i Iran och deras rätt till liv och frihet. Finland och länderna i världen måste visa handlingskraft och ta ställning mot den iranska regimens orättfärdiga styre. 

Ålands socialdemokrater anser att internationell solidaritet mellan folk och länder, bekämpandet av fattigdom, mänskliga rättigheter, fred, säkerhet och social trygghet är viktiga värden att fortsätta arbeta för. I en värld som i allt högre grad hotas av klimatförändringarnas effekter prövas denna solidaritet. Vi har bara en planet och på den ska vi alla kunna leva i fred. 

 

 

Ålands socialdemokraters uttalande från

kongressen i Mariehamn den 15.10 2022