FSD:s kongress 22-23 oktober 2022

Ålands Socialdemokrater närvarade vid Finland Svenska Socialdemokraters 109:e kongress 22-23.10 2022 i Åbo.  Lagtingsledamot Jessy Eckerman höll ett hälsningstal och tackade SDP för de reformer och stödpaket som också gynnar ålänningarna. 

Eckerman redogjorde också kort för det politiska läget på Åland. De senaste åren har vi upplevt flera historiska kriser som påverkat hela samhället och det är inte över ännu säger Eckerman.

Vardagen borde inte vara en kamp för någon i välfärdsstaten. De stigande kostnaderna orsakar stor oro för många finländare liksom för oss ålänningar. 

Särskilt de högre kostnaderna för mat, energi och bränsle har försvårat vardagen för många hushåll. De som bor på glesbygden, familjer, ensamförsörjare och fastighetsägare med eluppvärmda hus drabbas särskilt hårt. Som exempel har SDP regeringen höjt pensionerna, studiestödet samt sänkt dagvårdsavgifterna. Ytterligare vill partiet höja de lägsta pensionerna och höja studiestödet. Sänka dagvårdsavgifterna, förbättra avdraget för arbetsresor. Man vill öka stödet för anskaffning av ett fordon med låga utsläpp och förbättra befintliga konverteringsstöd. Dessutom vill man 

utveckla hushållsavdraget så att fler kan uppdatera sina uppvärmningssystem till mer energieffektiva lösningar. Minska beroendet av olja och gas från Ryssland genom en rättvis grön omställning och trygga tillgången på förmånliga hyresbostäder. Här finns många av de frågor som också vi i Ålands Socialdemokrater prioriterar inför kommande val i både landskapet och kommunerna. Självstyrelselagen skall inte innebära att en ålänning har sämre förmåner än en person bosatt i riket och på många plan halkar Åland efter rejält menar Eckerman. 

SDP är Finlands största tvåspråkiga parti och är beredda som stadsministerparti att fortsätta garantera svenskans ställning och som nationalspråk, att trygga offentlig service på svenska och verka för bättre attityder vid inlärning av de två nationalspråken.  Att ro iland en självstyrelselag och ett nära samarbete med Åland är också en prioriterad fråga för partiet säger Eckerman.  

På kongressen deltog också Arsim Zekaj, Martin Nilsson och Ålands socialdemokraters partisekreterare Fia Hellsten. Zekaj konstaterar att det är både roligt och lärorikt att se hur man driven en kongress inom FSD. Samhörigheten med partiet i riket är viktigt för Nilsson som uppskattar möten med nya och gamla bekanta. Hellsten är inspirerad inför sitt kommande arbete som partisekreterare i den kommande valrörelsen och tycker det är kul med nya funderingar på viktiga frågor.  Förutom framtidsfrågorna och antog FSD valprogram inför riksdagsvalet förde FSD fram kandidater till riksdagsvalet i april.