Lördagens torgfest närmar sig

Den lyckliga staden – Åland en säker hamn. Ett (S)-evenemang utöver det vanliga med artister som Carola Larsson, Soundway, Lilibeth Weinstein, Cajsa Hallbäck, Anders Hallbäck, Helena Flöjt och Tony Wikström (som också är festgeneral).

Kl 16 startar programmet. Varm soppa till alla i publiken! Och roliga aktiviteter vid sidan om. Förstås får du gärna prata politik och lyssna till korta s k ”brandtal” från socialdemokratiska kandidater.

Välkommen!!

Vi behöver bättre fördelningspolitik

I tidningen får man läsa att löntagarnas löner har följt inflationen och stigit med 3,6 % på två år.

Hur mycket har chefernas löner och bonusar stigit under samma tid?

Antagligen mer än dubbelt så mycket.

Det undersöker man inte. På samma sätt som regeringen vill sänka inkomsterna för löntagare, pensionärer och sjuka. Men de rika ska vara med ”frivilligt”.

Det är mycket bättre att ha en arbetar-och medelklass som har lite extra så att de kan hålla företag i arbete. Säger man att det blir kris hela tiden så blir det så. Barnfamiljer är de som spenderar mest i samhället. Därför borde barnomsorgsavgifterna sänkas som vi föreslagit i socialnämnden. Det gör att pengar cirkulerar i samhället.

Och ska vi spara in på löner så kan man lika gärna börja med dem som tjänar med än 80 000 i året. Där finns det att ta av. Inte hos dem som ligger runt 20-25 000 i året.

Det behövs en bättre fördelningspolitik med låga avgifter i samhället.

Igge Holmberg (S)

Premiär för webb-TV inför valet

SosseTV_Camilla_Nina

Åland är överbyråkratiserat och svårstyrt. Det menar (S) ordförande, lantrådet Camilla Gunell, i första programmet av socialdemokraternas webb-TV inför valet.

Kommunfrågan och hur den kommunala servicen ska kunna förbättras är en viktig valfråga för socialdemokraterna.

-Det funkar inte bra om det för smått. Nu har vi den situationen på många ställen på Åland – att det är för litet för att det ska vara rationellt och bra, säger Camilla Gunell.

Tre kommuner – ett KST

Första gången jag drömde om en barnskyddsenhet på Åland var 1999.

Nu – 16 år senare – har vi aldrig varit så nära.

Efter många krokar och mycket kompromissande ligger nu ett betänkande från social- och miljöutskottet om regeringens lagförslag om Kommunernas socialtjänst.

Där ger man kommunerna möligheten att ordna en samordning på frivillig basis. Om kommunerna lyckas att samordna vet man inte om hur många socialkontor det blir.

Jag hade helst sett en KST-lag där verkställigheten varit omedelbar, så att vi på Åland haft ett Kommunernas socialtjänst på från 1 januari 2017.

Hade alla involverade satt den enskilda invånaren först, hade vi kommit i mål med den tidsplanen.

Tyvärr är det inte så nu. Nu skall kommunerna ges en chans att hitta sin egen version av ett kommunalt samarbete, och gör de inte de det inom ett år skall KST-lagen träda i kraft och ett Kommunernas socialtjänst bli verklighet.

Idag har vi olika tillämpningar och hanteringar i kommunerna bland annat inom handikappservice och barnskydd. Är det ett sådant samhälle vi vill ha, där det mera ses till kommunernas behov än till den enskilde individen?

Att sammanslå servicen inom kommunernas individ- och familjeomsorg skulle ge stora och många fördelar.

Vår sociala service skiljer sig för mycket kommuner emellan för att det skall vara acceptabelt.

Det är nu dags att vi sätter individens rätt till hjälp framför kommunens behov. Med ett Kommunernas socialtjänst får vi större enheter inom de olika sektorerna. Möjligheterna för dem som jobbar inom socialvården att kunna specialisera sig är större och bättre service kan erbjudas.

Kommunstrukturen på Åland behöver ändras. Kanske vi i framtiden har tre kommuner.

Det är helt okej, men jag vill bara ha ett KST.

Göte Winé (S)

Personalen är företagens viktigaste resurs

Vad är det viktigaste på en arbetsplats? I mitt tycke, personalen!

Personer som trivs på sitt arbete, gör ett bättre jobb. Här är några råd. Vissa kostar och andra är gratis.

Jag har jobbat på många olika arbetsplatser under mitt arbetsliv. Nu har jag jobbat 12 år på samma plats. Varför? För att företaget tar hand om sina anställda. Många har jobbat över 7 år på samma företag. Det är mycket kunskap som skulle gå till spillo om man inte trivs och söker sig till andra arbetsplatser.

Företagshälsovård är väldigt viktig. Ju fortare man blir frisk desto fortare är man tillbaka på jobb. Här kan man fundera på hur man minimerar arbetsplatsolyckor också. Säker arbetsplats, mindre sjukskrivningar.

För friskvårdskuponger har till exempel posten tagit fram ett bra system. Läs mer om det på friskvård.ax (här väljer arbetstagaren själv om man utnyttjar förmånen)

Ge fast anställning så fort det bara är möjligt. Det tryggar personalens liv utanför arbetslivet något otroligt, och ger därmed friskare och gladare arbetstagare.

Snåla inte på småsaker. Bjud på kaffebröd/smörgås en gång i veckan till kaffepausen.

Ha en öppen dörr till chefen. Lös små problem genom att prata, och var öppen från ideer från oväntade ställen.

Se till att information går fram (från ledning till arbetare och andra vägen likaså) för att minimera misstag och missförstånd.

Viktigast av allt och helt gratis; beröm anställda som gör ett bra jobb!

Det finns hur mycket som helst att säga i denna fråga om att få personalen att trivas. Det här är några tips. Och, ge aldrig för lite lön åt en anställd. Handen på hjärtat, det mår inte ens du bra av!

Få personalen att trivas, så slipper du söka personal och kan ge mer på att få företaget att utvecklas.

Freddie Forsman (S)

Fler kommuner ska ta emot flyktingar

Vi har alla sett bilderna. Små barn som sköljs upp på Medelhavets stränder, människor som är villiga att riskera livet i trånga lastbilsutrymmen utan luft och människor som river sig blodiga mot taggtrådsstängsel i desperata försök att hitta en väg in i ”Forte Europa”. Och nu gör vi äntligen något.

I höst får 20 kvotflyktingar en nystart i livet i Mariehamn och stadsfullmäktige har gett grönt ljus för att ta emot 10–15 flyktingar vart tredje år fram till 2027. Dessutom ska Jomala ta emot en familj och det förs diskussioner i andra kommuner. Men räcker det nu med 60 miljoner människor på flykt? Vi anser att fler kommuner på Åland ska ta emot flyktingar och sedan samarbeta för att skapa en god tillvaro för dem och en bra integration. Åland kan nu ta emot direkt stöd från staten för flyktingmottagning. Integrationslagen är ny och i skick. Många av de människor på flykt är välutbildade och har med sig kunskaper i hantverk och yrken som mycket väl behövs också på Åland.

Vi vill att de åländska kommunerna på nytt tar upp frågan i styrelser och fullmäktigen och funderar över vilka som kan göra sig beredda för att ta emot fler. Vi hoppas att de åländska partierna kan ställa sig bakom dessa strävanden för en humanare värld och människor i djup nöd.

Ålands Socialdemokrater

Camilla Gunell, partiledare

Tony Wikström

Christian Beijar

Barbro Sundback

Sara Kemetter

Igge Holmberg

Carina Aaltonen

Mia Hanström

Jessy Eckerman

Nina Fellman

Miina Fagerlund

Marjo Österberg

Helena Flöjt-Josefsson

Hedvig Stenros

Kaveh Bahar

Ann Eriksson

Mathias Andersson

Anna Wiksten

Siv Ekström

Henrik Lagerberg

Gun Lagerberg

Kommunala bolag ska styras av folkvalda

Bolagisering av kommunal verksamhet är inget nytt i Mariehamn. Senast var det hamnen som blev ett bolag, vilket betyder att besluten nu fattas bakom en stängd styrelsedörr istället för att som tidigare styras av infrastrukturavdelningen och nämnden.

Det är förstås sist och slutligen budgetbeslut i stadsfullmäktige som avgör mycket, t ex om hamnbolaget skulle vilja låna pengar av staden för en stor investering. Men det blir betydligt mer ”hemligt” när verksamheter styrs i bolag.

Vem ska då sitta i styrelserna för våra samhällsägda bolag (även MCA, Mariehamns Elnät, Marstad etc)? Det diskuteras nu i de politiska grupperna, eftersom ett koncerndirektiv ska förnyas. I ett första utkast vill förvaltningen använda liknande principer som finns i landskapets bolag. En styrelsemedlem ska ha lämplig kompetens i affärsverksamhet och ekonomi, kunna marknaden väl och mycket om bolaget, så att hen kan göra självständiga bedömningar och inte behöva förlita sig bara på företagsledningen.

Styrelsens ordförande ska, enligt ett första förslag, få en större roll i att analysera vilken kompetens som finns inom styrelsen och vid behov rekrytera nya medlemmar inför bolagsstämmorna.

Vi vill hissa en varningens flagg! Det låter kanske bra med kravprofilen på styrelseledamöterna, men för oss är det viktigt att påpeka att offentligt ägda bolag inte driver vilken affärsverksamhet som helst. Vitsen med kommunala bolag är inte vara vinstdrivande. Det handlar om uppgifter i samhället som vi vill att ska komma alla medborgare till nytta, t ex erbjuda el till bra priser, ett fungerande TV-nät och hyresbostäder av god kvalitet och med rimliga hyror.

Det ligger många politiska värderingar bakom beslut som tas i styrelserna för dessa bolag. Därför är det viktigt att politiker, inte styrelseproffs, får den stora makten i dessa styrelser. Hur mycket inflytande partigrupperna får beror på hur folket röstar i val. Röstar många på socialdemokraterna får det betydelse för vilka beslut som tas i bolagen. Röstar fler på moderaterna tas kanske beslut som är annorlunda. Så ska det vara. Valet ska styra vilken politik som ska föras i TV-, hamn- och el-frågor.

Anders Hallbäck (S)

Sara Kemetter (S)

Maria Antman (S)

Karl-Johan Fogelström (S)