fbpx

Lördagens torgfest närmar sig

Den lyckliga staden – Åland en säker hamn. Ett (S)-evenemang utöver det vanliga med artister som Carola Larsson, Soundway, Lilibeth Weinstein, Cajsa Hallbäck, Anders Hallbäck, Helena Flöjt och Tony Wikström (som också är festgeneral).

Kl 16 startar programmet. Varm soppa till alla i publiken! Och roliga aktiviteter vid sidan om. Förstås får du gärna prata politik och lyssna till korta s k ”brandtal” från socialdemokratiska kandidater.

Välkommen!!

Vi behöver bättre fördelningspolitik

I tidningen får man läsa att löntagarnas löner har följt inflationen och stigit med 3,6 % på två år.

Hur mycket har chefernas löner och bonusar stigit under samma tid?

Antagligen mer än dubbelt så mycket.

Det undersöker man inte. På samma sätt som regeringen vill sänka inkomsterna för löntagare, pensionärer och sjuka. Men de rika ska vara med ”frivilligt”.

Det är mycket bättre att ha en arbetar-och medelklass som har lite extra så att de kan hålla företag i arbete. Säger man att det blir kris hela tiden så blir det så. Barnfamiljer är de som spenderar mest i samhället. Därför borde barnomsorgsavgifterna sänkas som vi föreslagit i socialnämnden. Det gör att pengar cirkulerar i samhället.

Och ska vi spara in på löner så kan man lika gärna börja med dem som tjänar med än 80 000 i året. Där finns det att ta av. Inte hos dem som ligger runt 20-25 000 i året.

Det behövs en bättre fördelningspolitik med låga avgifter i samhället.

Igge Holmberg (S)

Premiär för webb-TV inför valet

SosseTV_Camilla_Nina

Åland är överbyråkratiserat och svårstyrt. Det menar (S) ordförande, lantrådet Camilla Gunell, i första programmet av socialdemokraternas webb-TV inför valet.

Kommunfrågan och hur den kommunala servicen ska kunna förbättras är en viktig valfråga för socialdemokraterna.

-Det funkar inte bra om det för smått. Nu har vi den situationen på många ställen på Åland – att det är för litet för att det ska vara rationellt och bra, säger Camilla Gunell.

Populistiskt utspel av Moderaterna

 

Moderaterna går inför stundande val ut och vill ha en skattesänkning. Det har de gjort förut också, men deras politiska löften motsvarar inte den förda politiken.

Under den senaste mandatperioden har den borgerliga alliansen höjt skatten, samt infört fastighetsskatt i Mariehamn.

Stadsstyrelsens ordförande går nu direkt emot fullmäktiges vilja, och följer inte de politiska överenskommelser vi gemensamt skakat hand på. Det är inte ett bra ledarskap.

Fullmäktige har enhälligt fastslagit ett nytt budgetsystem, där skattesatsen och ramarna fastslås i juni. Socialdemokraterna förslog under debatten i fullmäktige att staden skulle vänta till november med att fastslå skattesatsen, för att kunna analysera stadens skatteintäkter och sedan baserat på reella siffror eventuellt justera skattesatsen.

Vi förlorade omröstningen och skattesatsen fastslogs för 2016. Nu, en måndad före val, vill stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson ändra på det beslut han då drev igenom.

Stadens står inför flera stora investeringar. Hamnen, Ålandsvägen, Övernässkola, ett nytt dagis på Horelli, en sanering av Mariebad för att bara nämna några. Staden tampas även med en stor skuldbörda. Vi behövde ha ett stadigt överskott på ca två miljoner för att kunna amortera lån samt investera.

Vi socialdemokrater vill inte sänka skatten nästa år. Vi vill istället se över avgifterna. Låga avgifter inom barnomsorgen, eftis och fritidsverksamhet för barn och unga ger mer pengar i plånboken.

Sara Kemetter (S)

Stadsstyrelsens första viceordförande

Tre kommuner – ett KST

Första gången jag drömde om en barnskyddsenhet på Åland var 1999.

Nu – 16 år senare – har vi aldrig varit så nära.

Efter många krokar och mycket kompromissande ligger nu ett betänkande från social- och miljöutskottet om regeringens lagförslag om Kommunernas socialtjänst.

Där ger man kommunerna möligheten att ordna en samordning på frivillig basis. Om kommunerna lyckas att samordna vet man inte om hur många socialkontor det blir.

Jag hade helst sett en KST-lag där verkställigheten varit omedelbar, så att vi på Åland haft ett Kommunernas socialtjänst på från 1 januari 2017.

Hade alla involverade satt den enskilda invånaren först, hade vi kommit i mål med den tidsplanen.

Tyvärr är det inte så nu. Nu skall kommunerna ges en chans att hitta sin egen version av ett kommunalt samarbete, och gör de inte de det inom ett år skall KST-lagen träda i kraft och ett Kommunernas socialtjänst bli verklighet.

Idag har vi olika tillämpningar och hanteringar i kommunerna bland annat inom handikappservice och barnskydd. Är det ett sådant samhälle vi vill ha, där det mera ses till kommunernas behov än till den enskilde individen?

Att sammanslå servicen inom kommunernas individ- och familjeomsorg skulle ge stora och många fördelar.

Vår sociala service skiljer sig för mycket kommuner emellan för att det skall vara acceptabelt.

Det är nu dags att vi sätter individens rätt till hjälp framför kommunens behov. Med ett Kommunernas socialtjänst får vi större enheter inom de olika sektorerna. Möjligheterna för dem som jobbar inom socialvården att kunna specialisera sig är större och bättre service kan erbjudas.

Kommunstrukturen på Åland behöver ändras. Kanske vi i framtiden har tre kommuner.

Det är helt okej, men jag vill bara ha ett KST.

Göte Winé (S)

Personalen är företagens viktigaste resurs

Vad är det viktigaste på en arbetsplats? I mitt tycke, personalen!

Personer som trivs på sitt arbete, gör ett bättre jobb. Här är några råd. Vissa kostar och andra är gratis.

Jag har jobbat på många olika arbetsplatser under mitt arbetsliv. Nu har jag jobbat 12 år på samma plats. Varför? För att företaget tar hand om sina anställda. Många har jobbat över 7 år på samma företag. Det är mycket kunskap som skulle gå till spillo om man inte trivs och söker sig till andra arbetsplatser.

Företagshälsovård är väldigt viktig. Ju fortare man blir frisk desto fortare är man tillbaka på jobb. Här kan man fundera på hur man minimerar arbetsplatsolyckor också. Säker arbetsplats, mindre sjukskrivningar.

För friskvårdskuponger har till exempel posten tagit fram ett bra system. Läs mer om det på friskvård.ax (här väljer arbetstagaren själv om man utnyttjar förmånen)

Ge fast anställning så fort det bara är möjligt. Det tryggar personalens liv utanför arbetslivet något otroligt, och ger därmed friskare och gladare arbetstagare.

Snåla inte på småsaker. Bjud på kaffebröd/smörgås en gång i veckan till kaffepausen.

Ha en öppen dörr till chefen. Lös små problem genom att prata, och var öppen från ideer från oväntade ställen.

Se till att information går fram (från ledning till arbetare och andra vägen likaså) för att minimera misstag och missförstånd.

Viktigast av allt och helt gratis; beröm anställda som gör ett bra jobb!

Det finns hur mycket som helst att säga i denna fråga om att få personalen att trivas. Det här är några tips. Och, ge aldrig för lite lön åt en anställd. Handen på hjärtat, det mår inte ens du bra av!

Få personalen att trivas, så slipper du söka personal och kan ge mer på att få företaget att utvecklas.

Freddie Forsman (S)

Nya kandidater

Idag hölls en presskonferens där partiordförande Camilla Gunell presenterade ännu en bukett med nya kandidater! Kandidaterna från vänster på bilden:  Conny Qvarfordt och Seedy Fofana ställer upp i Mariehamns kommunalval. Jimmy Lundgren i Vårdös, kandidaten Ilze Röholm från M:hamn ställer upp i både kommunalval och lagtingsval, Arezoo Naely är lagtingskandidat från Finström. Hedvig Stenroos ställer upp i såväl lagtingsvalet som Jomalas kommunalval. Snart kan du läsa mer om våra kandidater i media. 🙂