fbpx

Lördagens torgfest närmar sig

Den lyckliga staden – Åland en säker hamn. Ett (S)-evenemang utöver det vanliga med artister som Carola Larsson, Soundway, Lilibeth Weinstein, Cajsa Hallbäck, Anders Hallbäck, Helena Flöjt och Tony Wikström (som också är festgeneral).

Kl 16 startar programmet. Varm soppa till alla i publiken! Och roliga aktiviteter vid sidan om. Förstås får du gärna prata politik och lyssna till korta s k ”brandtal” från socialdemokratiska kandidater.

Välkommen!!

Vi behöver bättre fördelningspolitik

I tidningen får man läsa att löntagarnas löner har följt inflationen och stigit med 3,6 % på två år.

Hur mycket har chefernas löner och bonusar stigit under samma tid?

Antagligen mer än dubbelt så mycket.

Det undersöker man inte. På samma sätt som regeringen vill sänka inkomsterna för löntagare, pensionärer och sjuka. Men de rika ska vara med ”frivilligt”.

Det är mycket bättre att ha en arbetar-och medelklass som har lite extra så att de kan hålla företag i arbete. Säger man att det blir kris hela tiden så blir det så. Barnfamiljer är de som spenderar mest i samhället. Därför borde barnomsorgsavgifterna sänkas som vi föreslagit i socialnämnden. Det gör att pengar cirkulerar i samhället.

Och ska vi spara in på löner så kan man lika gärna börja med dem som tjänar med än 80 000 i året. Där finns det att ta av. Inte hos dem som ligger runt 20-25 000 i året.

Det behövs en bättre fördelningspolitik med låga avgifter i samhället.

Igge Holmberg (S)

Premiär för webb-TV inför valet

SosseTV_Camilla_Nina

Åland är överbyråkratiserat och svårstyrt. Det menar (S) ordförande, lantrådet Camilla Gunell, i första programmet av socialdemokraternas webb-TV inför valet.

Kommunfrågan och hur den kommunala servicen ska kunna förbättras är en viktig valfråga för socialdemokraterna.

-Det funkar inte bra om det för smått. Nu har vi den situationen på många ställen på Åland – att det är för litet för att det ska vara rationellt och bra, säger Camilla Gunell.

Åland kan bidra för att få Finland på fötter

På Åland har folk jobb. Sysselsättningsgraden är över 80 procent vilket är en enormt bra siffra, arbetslösheten endast 3,5 procent. Vi har företag som växer, vi har bolag som kan gå i första ledet som världsledande inom IT och logistik.

Vi har inflyttning, öppenhet och modernisering. Dessutom har vi satt ett ambitiöst och viktigt mål om att Åland ska bli hållbart socialt, ekonomiskt och miljömässigt till 2051. Vi har folk som tänker positivt och tror på framtiden, som vågar investera och vill framåt.

Landskapet har inga lån med höga ränteutgifter som tickar. Ålands kreditvärdighet måste rimligtvis ligga på högsta betyg. Vi är allt det som regeringen Sipilä nu kämpar med.

Så frågan är, hur kan Åland bidra till en positiv utveckling i landet, hur kan vi med våra 2.500 företag vara en förebild och inspiration till orkeslösa orter i landet? Det har jag diskuterat med regeringen, främst med Ålandsminister Anne Berner och vi ska se vad som kommer ut av det.

Åland kan bli Silicon Island, utveckla IT, morgondagens lösningar och morgondagens arbetsplatser. Det kräver högt utbildad befolkning och det har Finland gott om. Vi måste fokusera på möjligheterna istället för problemen. Krismedvetenhet i all ära, men det är en medvetenhet som inte direkt sporrar till innovationer, lust och vilja att tänka framåt.

Jag hoppas att den nya självstyrelselagen också kan se till möjligheterna med ett Åland som också i framtiden bidrar till landets framgångar och att man där breddar Ålands möjligheter att främja den utvecklingen.

Camilla Gunell (S)
partiordförande
lantråd

Statsministern skapar problem – inte lösningar

Förväntningarna var lite uppskruvade när statsminister Sipilä tog till orda i statlig tv. Nu, tänkte man, kommer det något nytt och något viktigt, något som faktiskt visar att landet har en ledare.

Så blev det inte. Statsministern upprepade det han redan sagt, först när regeringen bildades och regeringsprogrammet presenterade, sedan när ett samhällsfördrag skulle drivas igenom, och slutligen när regeringens sparprogram presenterades.

Konkurrenskraften ska återställas. De som ska göra det är löntagarna, genom att ge ifrån sig förmåner och löneuppgörelser som förhandlats fram under ett givande och tagande mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Om inte facken ger med sig godvilligt ska de knäckas genom en tvingande lagstiftning.

Det finns mycket man kan diskutera, inte minst den semesterpremie som den som varit anställd på Nya Åland nästan aldrig fått, för att man förhandlat bort den i solidaritet med företaget. Så gör folk, ofta.

Regeringen Sipilä börjar i fel ända, med fel tidtabell, och med facken och löntagarna som måltavla.

Finlands ekonomiska problem är inte att arbetet är för dyrt, särskilt inte när det gäller de lågavlönade kvinnorna inom vård och handel.

Skulle landets alla rika skattesmitare och –planerare betala sin del, skulle det statliga sparmålet vara nått.

Finlands problem är bristen på innovationer och mod. Hur ska man få till det, genom att knuffa ner fler människor under fattigdomsgränsen?

Nina Fellman (S)

Populistiskt utspel av Moderaterna

 

Moderaterna går inför stundande val ut och vill ha en skattesänkning. Det har de gjort förut också, men deras politiska löften motsvarar inte den förda politiken.

Under den senaste mandatperioden har den borgerliga alliansen höjt skatten, samt infört fastighetsskatt i Mariehamn.

Stadsstyrelsens ordförande går nu direkt emot fullmäktiges vilja, och följer inte de politiska överenskommelser vi gemensamt skakat hand på. Det är inte ett bra ledarskap.

Fullmäktige har enhälligt fastslagit ett nytt budgetsystem, där skattesatsen och ramarna fastslås i juni. Socialdemokraterna förslog under debatten i fullmäktige att staden skulle vänta till november med att fastslå skattesatsen, för att kunna analysera stadens skatteintäkter och sedan baserat på reella siffror eventuellt justera skattesatsen.

Vi förlorade omröstningen och skattesatsen fastslogs för 2016. Nu, en måndad före val, vill stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson ändra på det beslut han då drev igenom.

Stadens står inför flera stora investeringar. Hamnen, Ålandsvägen, Övernässkola, ett nytt dagis på Horelli, en sanering av Mariebad för att bara nämna några. Staden tampas även med en stor skuldbörda. Vi behövde ha ett stadigt överskott på ca två miljoner för att kunna amortera lån samt investera.

Vi socialdemokrater vill inte sänka skatten nästa år. Vi vill istället se över avgifterna. Låga avgifter inom barnomsorgen, eftis och fritidsverksamhet för barn och unga ger mer pengar i plånboken.

Sara Kemetter (S)

Stadsstyrelsens första viceordförande

Tre kommuner – ett KST

Första gången jag drömde om en barnskyddsenhet på Åland var 1999.

Nu – 16 år senare – har vi aldrig varit så nära.

Efter många krokar och mycket kompromissande ligger nu ett betänkande från social- och miljöutskottet om regeringens lagförslag om Kommunernas socialtjänst.

Där ger man kommunerna möligheten att ordna en samordning på frivillig basis. Om kommunerna lyckas att samordna vet man inte om hur många socialkontor det blir.

Jag hade helst sett en KST-lag där verkställigheten varit omedelbar, så att vi på Åland haft ett Kommunernas socialtjänst på från 1 januari 2017.

Hade alla involverade satt den enskilda invånaren först, hade vi kommit i mål med den tidsplanen.

Tyvärr är det inte så nu. Nu skall kommunerna ges en chans att hitta sin egen version av ett kommunalt samarbete, och gör de inte de det inom ett år skall KST-lagen träda i kraft och ett Kommunernas socialtjänst bli verklighet.

Idag har vi olika tillämpningar och hanteringar i kommunerna bland annat inom handikappservice och barnskydd. Är det ett sådant samhälle vi vill ha, där det mera ses till kommunernas behov än till den enskilde individen?

Att sammanslå servicen inom kommunernas individ- och familjeomsorg skulle ge stora och många fördelar.

Vår sociala service skiljer sig för mycket kommuner emellan för att det skall vara acceptabelt.

Det är nu dags att vi sätter individens rätt till hjälp framför kommunens behov. Med ett Kommunernas socialtjänst får vi större enheter inom de olika sektorerna. Möjligheterna för dem som jobbar inom socialvården att kunna specialisera sig är större och bättre service kan erbjudas.

Kommunstrukturen på Åland behöver ändras. Kanske vi i framtiden har tre kommuner.

Det är helt okej, men jag vill bara ha ett KST.

Göte Winé (S)