Kommunala bolag ska styras av folkvalda

Bolagisering av kommunal verksamhet är inget nytt i Mariehamn. Senast var det hamnen som blev ett bolag, vilket betyder att besluten nu fattas bakom en stängd styrelsedörr istället för att som tidigare styras av infrastrukturavdelningen och nämnden.

Det är förstås sist och slutligen budgetbeslut i stadsfullmäktige som avgör mycket, t ex om hamnbolaget skulle vilja låna pengar av staden för en stor investering. Men det blir betydligt mer ”hemligt” när verksamheter styrs i bolag.

Vem ska då sitta i styrelserna för våra samhällsägda bolag (även MCA, Mariehamns Elnät, Marstad etc)? Det diskuteras nu i de politiska grupperna, eftersom ett koncerndirektiv ska förnyas. I ett första utkast vill förvaltningen använda liknande principer som finns i landskapets bolag. En styrelsemedlem ska ha lämplig kompetens i affärsverksamhet och ekonomi, kunna marknaden väl och mycket om bolaget, så att hen kan göra självständiga bedömningar och inte behöva förlita sig bara på företagsledningen.

Styrelsens ordförande ska, enligt ett första förslag, få en större roll i att analysera vilken kompetens som finns inom styrelsen och vid behov rekrytera nya medlemmar inför bolagsstämmorna.

Vi vill hissa en varningens flagg! Det låter kanske bra med kravprofilen på styrelseledamöterna, men för oss är det viktigt att påpeka att offentligt ägda bolag inte driver vilken affärsverksamhet som helst. Vitsen med kommunala bolag är inte vara vinstdrivande. Det handlar om uppgifter i samhället som vi vill att ska komma alla medborgare till nytta, t ex erbjuda el till bra priser, ett fungerande TV-nät och hyresbostäder av god kvalitet och med rimliga hyror.

Det ligger många politiska värderingar bakom beslut som tas i styrelserna för dessa bolag. Därför är det viktigt att politiker, inte styrelseproffs, får den stora makten i dessa styrelser. Hur mycket inflytande partigrupperna får beror på hur folket röstar i val. Röstar många på socialdemokraterna får det betydelse för vilka beslut som tas i bolagen. Röstar fler på moderaterna tas kanske beslut som är annorlunda. Så ska det vara. Valet ska styra vilken politik som ska föras i TV-, hamn- och el-frågor.

Anders Hallbäck (S)

Sara Kemetter (S)

Maria Antman (S)

Karl-Johan Fogelström (S)