Personalen är företagens viktigaste resurs

Vad är det viktigaste på en arbetsplats? I mitt tycke, personalen!

Personer som trivs på sitt arbete, gör ett bättre jobb. Här är några råd. Vissa kostar och andra är gratis.

Jag har jobbat på många olika arbetsplatser under mitt arbetsliv. Nu har jag jobbat 12 år på samma plats. Varför? För att företaget tar hand om sina anställda. Många har jobbat över 7 år på samma företag. Det är mycket kunskap som skulle gå till spillo om man inte trivs och söker sig till andra arbetsplatser.

Företagshälsovård är väldigt viktig. Ju fortare man blir frisk desto fortare är man tillbaka på jobb. Här kan man fundera på hur man minimerar arbetsplatsolyckor också. Säker arbetsplats, mindre sjukskrivningar.

För friskvårdskuponger har till exempel posten tagit fram ett bra system. Läs mer om det på friskvård.ax (här väljer arbetstagaren själv om man utnyttjar förmånen)

Ge fast anställning så fort det bara är möjligt. Det tryggar personalens liv utanför arbetslivet något otroligt, och ger därmed friskare och gladare arbetstagare.

Snåla inte på småsaker. Bjud på kaffebröd/smörgås en gång i veckan till kaffepausen.

Ha en öppen dörr till chefen. Lös små problem genom att prata, och var öppen från ideer från oväntade ställen.

Se till att information går fram (från ledning till arbetare och andra vägen likaså) för att minimera misstag och missförstånd.

Viktigast av allt och helt gratis; beröm anställda som gör ett bra jobb!

Det finns hur mycket som helst att säga i denna fråga om att få personalen att trivas. Det här är några tips. Och, ge aldrig för lite lön åt en anställd. Handen på hjärtat, det mår inte ens du bra av!

Få personalen att trivas, så slipper du söka personal och kan ge mer på att få företaget att utvecklas.

Freddie Forsman (S)