EU- INSÄNDARE: Valfrihet är ordet 

Vad trist det är att moderaternas partiordförande Wille Valve (MSÅ) väljer smutskastningen som metod i sin insändare i tisdagens tidning.

Efter att han, som sig bör, lovordat sin egen kandidat, går han till attack mot socialdemokraterna och Hållbart initiativ med antydningar om svek och lögner, och ifrågasätter att vi ställt upp en egen kandidat i ett demokratiskt val. Verkligen, Wille?

Är inte hela meningen med val att det ska finnas flera att välja på? Åland är ingen borgerlig enpartistat. Vi har bedömt att det är viktigt för Åland att inte sätta alla ägg i samma SFP-korg, utan att hålla vårt samarbete med Finlands näst största parti starkt och levande. Vi har också sett att det finns frågor, viktiga frågor, där vi inte har politisk samsyn, särskilt inte sedan Svenska folkpartiet ingått ett regeringssamarbete med Sannfinländarna och därmed visat vad de är beredda att acceptera i form av eftergifter till ytterhögern.

Det vill vi inte se hända i Europa. Därför ställer vi upp Jessy Eckerman som vår kandidat, och fördjupar vårt samarbete med det finska socialdemokratiska partiet.

Anton Nilsson är en utmärkt kandidat för Åland. Vi önskar honom och Svenska folkpartiet all framgång i det kommande valet. Och vi gör vår egen kampanj.

Nina Fellman (S)

Ja till Jessy i EU-valet.

Ja till Jessy i EU-valet.

Ålands socialdemokrater ställer upp Jessy Eckerman som kandidat i EU-valet, på SDPs lista.

Jessy Eckerman är tidigare ungdomsledare, numera lagtingsledamot i Ålands lagting samt vice ordförande i Mariehamns stadsfullmäktige.

Jessy har en passion för demokrati, miljö, klimat och löntagares rättigheter. Hon är den vanliga ålänningens röst till EU.

Detta EU-val är ett ideologiskt ödesval. En röst på Jessy är en röst på ett lag där man med beslutsamhet tar ansvar för miljö, klimat, mänskliga rättigheter, löntagarnas rättigheter och en stabil verksamhetsmiljö för företag och producenter.

För demokratin: Vi måste stå eniga för att försvara demokrati, fred, jämlikhet och rättsstatsprincipen inom EU.  Med hotet från extremhögern och andra populistiska grupper är det avgörande att stå upp för våra gemensamma europeiska värderingar, fred och mänskliga rättigheter. Krig, ojämlikhet, ökade klyftor och polarisering är ett verkligt hot mot både demokratin och alla människors lika rätt till ett gott liv.

Klimat och miljöpolitik: Vi kan inte tillåta en politik som förstör för kommande generationer. Genom att ta ansvar och arbeta tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid med gemensamma lagar, riktlinjer och åtgärder för att skydda vår planet. Inget lands eller regions satsningar är obetydliga. Småskalighet och stöd för matproduktion är en viktig fråga både för djurens välfärd och också för det lokala samhället. Alla regioner och länder har olika villkor och förutsättningar.

För löntagarna och sysselsättningen: Alla löntagares och arbetares rättigheter är viktiga.  Människor skall inte utnyttjas i arbetslivet inom EU. Det krävs ett starkare fokus på socialpolitik, integration, bostäder, utbildning och tillgång till hälso- och sjukvård för att säkerställa lika möjligheter och rättigheter för alla inom EU. Inom hela unionen råder en brist på arbetskraft och man konkurrerar med andra regioner om arbetstagare. Europa kan bättre, arbetstagares rättigheter inom EU måste stärkas som ett led i att locka kompetens till unionen.

För Åland är det viktigt att vi maximerar våra möjligheter att påverka politiken i EU. Det gör vi bäst genom ett gott och ömsesidigt samarbete med vårt systerparti SDP.

Socialdemokratin är en global solidaritetsrörelse.