Första maj tal 2024, Kristine Dzene

Kamrater och alla andra som firar 1 maj med oss!

Vad underbart det är att få vara här i Mariehamn, årets stadskärnan i Finland och fira med er. Ålands viktigaste naturresurs är och förblir människorna på Åland och idag på arbetarnas dag kommer jag att tala om barnvänlig familjepolitik.

Det är ingen nyhet att Åland har blivit mer ojämlikt och klyftorna i samhället växer. Vad
gäller ekonomisk utsatthet ligger 13,1 % av hushållen under den relativa fattigdomsgränsen.
Ökade kostnader på mat, energi, räntor och bränsle är en av familjernas största externa
utmaningar. Att barn får en svår start i livet påverkar dem inte bara i stunden utan
resterande delen av deras liv.

Regeringens drastiska nedskärningar, som till exempel lagförändringen om att inte bevilja
allmänt bostadsbidrag för ägarbostäder, kommer att öka utsattheten i flera hushåll. Detta
betyder att även fler kommer att söka utkomststöd. Vi behöver politik som hindrar
barnfattigdom och beslut som leder till att alla barn har rätt till en trygg och säker vardag.

All lagstiftning och beslut som berör barn bör föregås av en konsekvensutredning så att man
inte upprepar sådana misstag som med implementeringen av den subjektiva rätten inom
barnomsorgen.

Eftersom det är många familjer som inte har råd med barnens fritidsaktiviteter är
landskapsregeringens målsättning att införa fritidspeng till barn och unga. Det här är
glädjande att höra och det finns fler saker som Åland har egen behörighet i, som till
exempel barnomsorgstaxan.

Barnbidraget i Finland höjdes nyligen och sannolikt blir det ingen höjning av det åländska barnbidraget med motiveringen att barnbidraget på Åland har en högre nivå än i Finland. Det som dock inte nämns i jämförelser med Finland är barnomsorgstaxan. Inkomstgränserna för dagisavgifterna höjdes kraftigt från och med 2021 i Finland, vilket betyder att drygt 20.000 fler familjer får avgiftsfri småbarnspedagogik för sina barn. Det är väldigt lätt att uppnå maxtaxan 240 euro på Åland och familjer med relativt låg inkomst hamnar i den högsta betalningsklassen.

Det är nödvändigt att se över inkomstgränserna för barnomsorgstaxan på Åland och likställa dem med fastlandet!

Kära vänner, kamrater!
Vi socialdemokrater tycker att familjernas välstånd är som en grundpelare för hela
samhällets välfärd. Vi står för en barnvänlig familjepolitik och vill ha befolkningstillväxt på
Åland!

Vi måste fortsätta bygga en tryggare värld och ge social rättvisa och detta måste vi
göra tillsammans.

Tack!