Första maj tal 2024 Camilla Gunell

 Kära ålänningar, första maj-firare!

 

Socialdemokraterna på Åland sitter ännu en gång i landskapsregeringen. Vi har valt att ännu en gång att ta ansvar för Åland och vara ett regeringsparti. Den här gången tillsammans med liberalerna och centern. Vi tillträdde i den nya regeringen i december i fjol och vi har inte haft en enkel start. Vi lägger nog en totalt oromantisk smekmånad bakom oss. Nu är det hårt arbete som återstår, men vi är ju ett arbetarparti så det är vi vana med.

Vi socialdemokrater har tillträtt två ministerposter. Jag som infrastruktur och klimatminister och min kollega Arsim Zekaj som social- och hälsovårdsminister med ansvar för sjukvården, äldreomsorg, integration och jämställdhet. Vi har ett regeringsprogram som på många sätt är positivt och vill ta Åland framåt, men en kärv ekonomisk situation som kommer att kräva en hel del hårt arbete och förändring.

Det mesta i dagens politiska värld handlar om fyra krafter som driver nästan all utveckling:

  1. Klimatsituationen och den gröna
    omställning som nu måste ske
  2. Den ekonomiska situationen, behovet av tillväxt i befolkningen och ekonomin.
  3. Den digitala utvecklingen och Artificiell Intelligens
  4. Framför allt: Beredskap och säkerhet

Sedan Rysslands brutala angrepp på Ukraina som ännu pågår med full kraft lever vi i en säkerhetspolitisk situation som är beredd på olika typer av angrepp, där måste också Åland stärka sin beredskap och göra sig mindre sårbar beträffande energiförsörjning, infrastruktur, datasäkerhet, myndighetssamverkan och kompetens.

Vi har en klimatsituation som blir allt mer påtaglig och en utveckling som inte går tillräckligt snabbt framåt. Den gröna omställningen kostar också pengar. Åland har en skuld av uteblivna investeringar det vill säga sådant vi borde ha investerat i för länge sedan, som i utvecklad digitalisering och sjötrafik.

Jag gör nu allt som står i min makt att jobba för att åländsk infrastruktur säkras upp i svåra tider. Vi jobbar med att minska våra klimatavtryck för att kommande generationer ska leva tryggare. Vi jobbar också med nya affärsmöjligheter som finns i den havsbaserade vindkraften. Det är en potential vi behöver utforska, klimatet behöver vindkraft och energi från förnyelsebara källor – inte kol och olja. Den tiden är förbi.

När det gäller sociala omsorger och en stark, välutvecklad hälso- och sjukvård så har vi också valt att denna mandatperiod bära ett stort ansvar. Förutom att vi har den ministerposten i regeringen så leder Socialdemokraterna också ÅHS genom Sara Kemetter och KST genom Nina Fellman. Vi är en kraft att räkna med.

När människor blir äldre och de äldre blir fler så blir det här också ekonomiskt utmanande.

Vi har påtagit oss ett stort ansvar i en svår tid. Vi vet det. Vi vet att det kommer tuffa beslut. Vi kommer att göra vårt yttersta för att inbesparingar inte ska drabba patienter och klienter. Barn och svaga grupper ska inte drabbas av, det har vi överenskommit om i regeringsprogrammet. Vi vakar också över att patient- och klientavgifter inte höjs på ett oskäligt sätt. De åländska avgifterna ligger redan idag högst i Norden.

Vi är ett reformparti som inte är rädda för att förändra, ta ansvar för ekonomin, men det innebär också att satsa på samhällsbygget, människorna och utbildningen. Vi vill ha en stark välfärd, en fördelning av medel från de starkare till de svagare. Vi vill att alla på Åland ska ha det bra och ha en god levnadsstandard.

Det är viktigt att kommunerna har ekonomi att ge alla barn en bra skola och barnomsorg och de äldre en god omsorg och vård, men också för att klara det behövs förändring.

Vill man inget så står man stilla medan världen rusar vidare.

Vi fortsätter bygga Åland starkare och bättre för framtiden. Vi gör det tillsammans, i vår folkrörelse för ett solidariskt och tryggt Åland.

Kom ihåg att gå och rösta i EU-valet.  Glad första maj!