Vi måste se möjligheterna på Norra Åland

Saltvikscentern  berömmer i Ålandstidningen Saltvikskoncernen som går bra och är stolta över att de har ”norra Ålands särklass lägsta skattesats” i sitt svar på Fredriks Rosenqvist ledare från 24 augusti. Och därför anser de att det är onödigt att vara med i en utredning.

Jag tycker däremot att det är synd att Saltvik och då främst  centern inte vill vara med om att utreda kommunsammanslagning på norra Åland, när man nu gör en utomstående utredning.

Tvärtemot centern så ser jag fram emot en utredning över en eventuell kommunsammanslagning på norra Åland. Jag vill få fakta på bordet om hur vi kan effektivisera t.ex. äldreomsorgen i våra kommuner och förbättra servicen på många områden. Personligen så ser jag fördelar med en kommunsammanslagning på norra Åland, och bl a ser jag möjligheter att få Godby att växa som centralort. Vill vi ha norra Åland att växa, så måste vi se möjligheter att få större inflyttning, dels med eget boende och dels i hyresbostäder.

Kan vi gemensamt utveckla Godby så blir det också attraktivare att vilja satsa på hyresbostäder där. I motsats till Saltikscentern så ser jag också utanför min egen kommun och hur vi kan utveckla norra Åland som en region. Jag anser att om vi jobbar gemensamt mot ett mål så åstadkommer vi mer än att tävla mot varandra.

Göte Winé (S)