Livsviktig blodgivning påverkas av sexuell läggning

Nästa vecka är det dags för den återkommande blodgivningen på Åland. Ett evenemang som i vissa fall kan vara livsnödvändig. Varför ska vi då ge blod? Jo, för att det behövs blodprodukter varje dag på finländska sjukhus till cancer- och operationspatienter, olycksfallspatienter, till för tidigt födda barn och till barnaföderskor.

Men visste du att möjligheten att ge blod påverkas av din sexuella läggning? Om du som man har sex med en annan man, medför det ett 12 månader långt förbud mot att ge blod. Detta gäller även vid oralsex. Det samma gäller för en kvinna, vars manliga partner haft sex med en annan man.

Likaså ger försäljning och köp av sex ett 12 månader långt förbud mot att ge blod. Är du dock homosexuell kvinna har du samma karens som vid ett nytt förhållande mellan en man och en kvinna, det vill säga fyra månaders förbud. Alla förbud gäller oavsett skyddad eller oskyddad sex.

Vi lever i ett samhälle där Pride-paraden i Mariehamn bara för någon dag sedan samlade 2000 människor för mångfald och inkludering, där vi varje dag kommer ett steg närmare kärleksfrihet och acceptans. Fram till förra året fanns det ett livstidsförbud för blodgivning för en man som haft sex med en annan man. Detta är skrämmande!

Tiden för att kunna se de sjukdomar man testar för är desamma för alla och därför borde det vara möjligt att hålla samma karenslängd oavsett kön eller sexuell läggning. Hur lång karensen borde vara måste specialister få basera på senaste forskning och nationella undersökningar. Det är viktigt att behovet av blod säkerställs.

Grundlagen säger ”Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd eller handikapp eller av någon annan orsak som gäller hans eller hennes person.” Och ja, i det här fallet är det självklart av godtagbara skäl, som smittorisken för HIV, som tidsbegränsningarna införts, men det är fel att den sexuella läggningen stänger ute potentiella blodgivare.

Vi tror inte att bi- och homosexuella människor är mer otrogna än heterosexuella. Vi anser att ett fast förhållande alltid ska ses som ett fast förhållande, oavsett sexuell läggning. Idag finns ingen karens för heterosexuella par i fast förhållande. Om undersökningar i Finland kan påvisa att risken för blodsmitta är väsentligt högre hos en viss grupp, bör en jämlik tidsgräns införas med anledning av nationell fakta.

Vi behöver mer blod. Alla och en var skulle vinna på att tidbegräsningarna ses över igen. Kanske måste testerna förändras så att vi kan sänka det längre tidsförbudet, eller så måste vi se över om det är möjligt att höja gränsen till en nivå som är rimlig för alla individer, oavsett läggning. Att en viss grupp människor ska stå inför valet ”jag vill ha sex med den jag älskar” eller ”jag vill kunna ge blod” är skrämmande och mycket föråldrat! Kärleksfrihet för alla!

Miina Fagerlund (S)

Helena Flöjt-Josefsson (S)

Freddie Forsman (S)

Veronica Frank (S)