Human hållning till EU-migranter

Så länge vi är en del av EU så bör vi komma ihåg att social rättvisa numera ska väga lika tungt som ekologisk och ekonomisk rättvisa, i enlighet med de internationella konventioner EU skrivit under och att alla människor har lika värde. Det är något som alla partier på Åland nog ställer sig bakom. Konkreta lösningar efterlyses, de finns lättillgängliga, till och med på nätet.

Varför skall vi uppfinna hjulet om och om igen, envisas och låtsas veta bäst?

I många frågor tas sakkunniga in. Samhället förändras ständigt och vi möter nya svårtacklade utmaningar. Otaliga är de experter och konsulter som bjuds in för att bevisa fakta och ge inblick i de uppkomna situationerna.

Varför inte öka kunskapen i hela regeringen om EU-migranternas situation? Det finns människor med kunskap och erfarenhet bara en kort båtfärd härifrån. Jag vill att vår regering skall bemöta människor väl oavsett ursprung och på ett fördomsfritt sätt. Kunskap och fakta är den det bästa vapnet när det blåser hårt runt öronen.

Så, ta gärna min idé. Sno den. NU GÖR VI NÅGOT BRA, OCH KONKRET! Bjud in förslagsvis Soraya Post (Europaparlamentariker (Fi)) och Thomas Hammarberg, ordförande i kommissionen mot antiziganism, de vet vad de talar om. För att citera en insändare i SvD.

”De besökande migranterna har rätt att bli bemötta som människor. Vi vill därför rikta följande uppmaningar till Sveriges beslutsfattare:

• Upphör med brutala avhysningar.

• Erbjud alternativa boenden – enkla men acceptabla ”tak över huvudet”.

• Ge EU-migranterna samma rätt till akut sjukvård som de papperslösa.

• Uppmuntra polisen att ta hotbilden mot migranterna på större allvar.

En sådan human hållning skulle inte bara stå i linje med principer om mänskliga rättigheter. Den skulle dessutom ge oss större möjlighet att påverka EU och situationen i migranternas hemländer.”

Jag skriver detta med med hopp om att solidaritet och medmänsklighet skall styra debatten framåt mot en hållbar lösning. Både här och i andra länder. För rasism, fördomar och förakt hindrar människors chanser till ett gott liv. Främlingsfientlighet förhindrar individers möjlighet till arbete, utbildning, gemenskap, inflytande och frihet.

Jessy Eckerman (S)