Insändare: Anpassad skärgårdstrafik

Bara liten info från Ålandstrafiken:
hissen är ur funktion på m/s Alfågeln.

Har ni tänkt vad det kan betyda för många?
I värsta fall sitter man fast i bilen 2,5 timmar från Brändö till Hummelvik. Eller hur blir det om du inte har någon bil?

Hur det är med vår nya fina m/s Ådan?
Den enda tillgängliga, handikappanpassade invalid toaletten är ur funktion.
Toaletten var inte handikappanpassad när färjan togs i trafik. Dörren är tung, öppnar sig mot närmaste bänk, tvättstället sitter för högt upp. Kapten berättade då att ”landskapet har lovat renovera den” – efter det har det bara varit en lapp på dörren. Flera månader.
Till dom andra toaletterna slipper du inte in med rollator eller rullstol.

Jag ser fram emot när vi ska sitta i containern på m/s Mergus

Det här är inte kritik mot personalen. Jag vet att ni gör ert bästa. Ni kämpar mot vindmöllor med dom gamla färjorna.

Att vara av en eller annan orsak rörelsehindrad och bo eller resa i skärgården – träffar man på hinder som många inte lägger märke till.

Vi ska kunna också prata några ord om våra gamla färjor. Vem lider av dom mest och vem är dom som ska betala notan.

Nå, vi har nu en invalidtoalett på Åva färjfäste. Den första och enda i hela Brändö.
Hoppas att ni håller er ända dit.

Jaana Pettersson (S)
Brändö

Det måste bli ett slut på dessa oändliga debatter om skärgårdstrafiken

För en dryg månad sedan skrev jag en insändare om trafikavdelningens omöjliga uppgift att fungera politiskt effektivt främst på grund av att verksamheten i så hög grad är direkt ministerstyrd. Det betyder att ministern har makt att i detalj besluta om verksamheten hen ansvarar för. Detta beror främst på att skärgårdstrafiken inte är en myndighet, ett affärsverk eller ett bolag. Trafikministrarna har alltid styrt och ställt och man kan notera att de i slutet av sin mandatperiod ofta har blivit allt mera egenmäktiga och skapat konflikter både inom regeringen och i lagtinget. Följderna av detta system är ett debatterande som inte har något slut och ingen början.

Detta upprepas än en gång i den nuvarande dagspolitiken. I budgetdebatten exploderade anslaget för provborrningar för en tunnel till Föglö. Ingen enighet i regeringen och rena rama kaoset i lagtinget. Så fungerar inte ett väloljat parlamentariskt system. Att Obundna knappast tillmäter de parlamentariska spelreglerna någon betydelse trots att de är ett regeringsparti gör läget hopplöst instabilt och väljarnas tilltro till politikerna sviktar. Just nu kan man konstatera att regeringen ligger många sjömil från sitt regeringsprogram som bland mycket annat innehåller denna kloka ambition: ”Landskapsregeringen understryker vikten av att stora infrastrukturella investeringar bör ha en bred parlamentarisk förankring för att trygga en långsiktig samhällsutveckling.

Hur ska man då åstadkomma ett bättre system? Socialdemokraterna har länge förespråkat att landskapet ska utveckla ett landskapsägt bolag som har ansvar för skärgårdstrafiken, broar, bryggor och vägar samt Ålandstrafiken. Genom en sådan bolagisering får man en tydlig bild av verksamhetens ekonomi och kan fatta långsiktiga investeringsbeslut. Regeringens roll blir då att ägarstyra verksamheten samt granska att bolaget fungerar effektivt och hållbart. Lagtingets uppdrag blir i detta system att fatta beslut om hållbara och långsiktiga mål för skärgårdens infrastruktur samt trygga bolagets ekonomi. På liknande sätt sköts stora delar av landskapets förvaltning. Man skapar armlängdsavstånd mellan ministern och verksamheten. Detta måste också gälla för trafikavdelningen!

Lagtinget måste sluta med dessa ändlösa diskussioner om skärgårdstrafiken. Frågorna som rör skärgårdens infrastruktur är viktiga men Åland måste ägnas stora övergripande frågor som en egen näringspolitik, dynamisk utbildningspolitik, planering och skydd av värdefulla kultur- och naturområden, klimatförändringarna samt frågor som rör kultur, jämställdhet och demokrati. Och sist men inte minst fred och social rättvisa.

 

Barbro Sundback (S)