Skrämselpropaganda om sammanslagning

Christoffer Virtanen hade en lång insändare om hur det kanske till och med blir dyrare med kommunsammanslagningar. Och det kanske stämmer.

Men det har aldrig varit en ekonomisk fråga för oss socialdemokrater. Det kanske blir billigare, det kanske blir lite dyrare, vem vet.

Det det handlar om är ju att alla ålänningar ska få samma service, oberoende av vilken kommun de råkar bo i.

Att det också blir enklare för alla som har med kommunerna i dagligt arbete är ju självklart. Nu ska man kolla med 16 olika kommunkontor varje gång man vill ha svar på en allmän åländsk fråga, det är mycket slöseri med arbetstid försvinner om man skulle ha färre aktörer på plan.

Det stora problemet just nu är ju att man inte får likadan service beroende på var man bor.

Vad gäller äldreboenden så finns det ju ett i nästan varje kommun, där kunde man kanske börja samköra administrationen och specialisera de olika boendena. Hammarlands äldreomsorg kan bli specialister på rehabilitering, Saltvik kan satsa på demensvård, Geta på äldre med funktionshinder osv.

Det finns många möjligheter.

Den fråga jag skulle vilja ställa dem som vill ha status quo är, vilket är ert alternativ till förändring?

Kan ni garantera att alla skolor i alla kommuner finns kvar om 10 år, om 20?

Kan ni garantera servicen i en liten kommun när det kommer fler och fler pålagor och den sociala utvecklingen gör att vi får andra krav än dagens?

Hur har ni tänkt stoppa urbaniseringen, som är global?

Jag hör skrämselpropaganda, jag hör en massa ”rör inte min bakgård” och ”allt ska vara som förr”, men inte några lösningar på de demografiska och faktiska problem som ålänningar som behöver kommunens service råkar ut för.

Kanske man skulle fundera mer på framtiden istället för att bara titta bakåt.

Igge Holmberg (S)

Rättvisa och trygghet

Ägna det en tanke. Fundera på om du någon gång har hört en vän, bekant, släkting eller arbetskamrat som börjat jämföra kommunernas service med varandra? Kanske när det gäller barnomsorgen, förskolan eller äldreomsorgen. Det kan handla om avgifter eller möjligheten till deltidsdagis, personlig assistans eller stödpersoner? Har någon du känner någonsin påpekat att servicen eller de ekonomiska stöden ser olika ut runtom på Åland?

Vet du att hemvårdsstödet för vård av barn ser olika ut beroende på var du bor, att du kan lyfta det under en längre tid i vissa kommuner och att beloppet dessutom skiljer sig mellan kommunerna? Vet du att antalet färdtjänstresor och priset på dem ser olika ut? Har du kanske själv någon gång jämfört din kommuns avgifter och service med en annan och tycker du att det är det rimligt att servicen och prisbild skiljer sig åt? Visste du att inte alla åländska kommuner ekonomiskt är med i samarbetet med t.ex. Pixnekliniken (missbrukarvård), Klubbhuset Pelaren (psykisk ohälsa), Medis eller projektet Äldreomsorg på distans?

Är du av åsikten att alla ålänningar ska ha rätt till samma service?

Vi tycker det är konstigt att alla våra nu sexton kommuner arbetar under samma kommunallag, landskapslag, rikslag – men ändå är det tydligt att lagar och förordningar tolkas olika. I verkligheten möts vi istället av stora variationer mellan kommunerna på grund av tolkningsutrymmet. Personer som flyttar kan nekas assistenter eller hjälpmedel trots att situationen i övrigt inte ändrats. Det finns också personer som av tjänstemän uppmanats byta kommun för att få det bättre. Är det faktiskt så vi vill ha det?

Vi vill att hela Åland ska leva. Vi vill bibehålla en service som är nära. För oss är det självklart att människan ska sättas i främsta rummet i arbetet med att bevara och förbättra tryggheten på Åland. Fortsättningsvis önskar vi i Norra Ålands socialdemokrater (NÅS) ett gränsöverskridande samarbete. Dagens samarbete över kommungränserna är en bit på vägen inom administrationen, men ofrånkomligen ett lapptäcke.

Vår uppfattning är att så länge kommunerna inte har samma verktyg och tolkning av lagar och förordningar kommer skillnaderna mellan kommunerna när det gäller den enskilda människan att kvarstå – och så även orättvisan. Går flera kommuner ihop förändras inte antalet lagar eller förordningar och det är möjligt att hanteringstiden av ärenden på sikt också blir kortare. Vi anser att färre kommuner är vägen till en mer rättvis service som fortfarande ska finnas nära människan, men också öka valfriheten och minska stressen i samhället.

 

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)

Helena Flöjt-Josefsson

Göte Winé

Miina Fagerlund

Freddie Forsman

Annika Kortman

Kristoffer Gottberg

Rebecca Mattsson

Isabella Sarling

Jimmy Lundgren

Ann-Kristin Eriksson

Mathias Franzas

Helena Nena Lundberg

Katarina Gäddnäs