Rättvisa och trygghet

Ägna det en tanke. Fundera på om du någon gång har hört en vän, bekant, släkting eller arbetskamrat som börjat jämföra kommunernas service med varandra? Kanske när det gäller barnomsorgen, förskolan eller äldreomsorgen. Det kan handla om avgifter eller möjligheten till deltidsdagis, personlig assistans eller stödpersoner? Har någon du känner någonsin påpekat att servicen eller de ekonomiska stöden ser olika ut runtom på Åland?

Vet du att hemvårdsstödet för vård av barn ser olika ut beroende på var du bor, att du kan lyfta det under en längre tid i vissa kommuner och att beloppet dessutom skiljer sig mellan kommunerna? Vet du att antalet färdtjänstresor och priset på dem ser olika ut? Har du kanske själv någon gång jämfört din kommuns avgifter och service med en annan och tycker du att det är det rimligt att servicen och prisbild skiljer sig åt? Visste du att inte alla åländska kommuner ekonomiskt är med i samarbetet med t.ex. Pixnekliniken (missbrukarvård), Klubbhuset Pelaren (psykisk ohälsa), Medis eller projektet Äldreomsorg på distans?

Är du av åsikten att alla ålänningar ska ha rätt till samma service?

Vi tycker det är konstigt att alla våra nu sexton kommuner arbetar under samma kommunallag, landskapslag, rikslag – men ändå är det tydligt att lagar och förordningar tolkas olika. I verkligheten möts vi istället av stora variationer mellan kommunerna på grund av tolkningsutrymmet. Personer som flyttar kan nekas assistenter eller hjälpmedel trots att situationen i övrigt inte ändrats. Det finns också personer som av tjänstemän uppmanats byta kommun för att få det bättre. Är det faktiskt så vi vill ha det?

Vi vill att hela Åland ska leva. Vi vill bibehålla en service som är nära. För oss är det självklart att människan ska sättas i främsta rummet i arbetet med att bevara och förbättra tryggheten på Åland. Fortsättningsvis önskar vi i Norra Ålands socialdemokrater (NÅS) ett gränsöverskridande samarbete. Dagens samarbete över kommungränserna är en bit på vägen inom administrationen, men ofrånkomligen ett lapptäcke.

Vår uppfattning är att så länge kommunerna inte har samma verktyg och tolkning av lagar och förordningar kommer skillnaderna mellan kommunerna när det gäller den enskilda människan att kvarstå – och så även orättvisan. Går flera kommuner ihop förändras inte antalet lagar eller förordningar och det är möjligt att hanteringstiden av ärenden på sikt också blir kortare. Vi anser att färre kommuner är vägen till en mer rättvis service som fortfarande ska finnas nära människan, men också öka valfriheten och minska stressen i samhället.

 

Norra Ålands socialdemokrater (NÅS)

Helena Flöjt-Josefsson

Göte Winé

Miina Fagerlund

Freddie Forsman

Annika Kortman

Kristoffer Gottberg

Rebecca Mattsson

Isabella Sarling

Jimmy Lundgren

Ann-Kristin Eriksson

Mathias Franzas

Helena Nena Lundberg

Katarina Gäddnäs