SOTE-reformen kan ge nya möjligheter för Åland

I finska media diskuteras SOTE-reformen. Grundtanken är att genom reformen slå ihop hälso- och sjukvården med socialvården och överföra dessa från kommunalnivå till landskapsnivå. Förslaget ligger också på att Finland ska få 18 sjukvårdsområden och 5 landskap.

Idag har Åland ett annat system än övriga Finland och ÅHS levererar redan en högkvalitativ hälso- och sjukvård på landskapsnivå.

Socialvården börjar hitta sin form i kommunernas socialtjänst, KST. Här skapas ett åländskt socialvårdsområde för att garantera en mer rättvis service över hela landskapet. Genom sin självständighet kan också KST utvecklas och anpassas efter samhället i stort oavsett framtida kommunstruktur och kommunernas antal.

Den åländska reformen är på gång och bäst av allt – den är anpassad efter våra förhållanden.

Vi ser KST som ett viktigt organ för att hålla socialvården nära och prioriterad. Socialvård och äldreomsorg ska finnas nära medborgaren och ha starka samarbetsorganisationer som säkrar välfärdens kärnområden. Vi har märkt att socialpolitiken inte längre är något som diskuteras i den finländska SOTE-reformens debatt, utan att ljuset alltid riktas mot hälso- och sjukvården. Därför värnar vi om att både socialvården och äldreomsorgen ska finnas kvar på kommunal nivå på Åland.

Kommunernas ekonomiska möjligheter och självbestämmande kommer att påverkas märkbart av SOTE-reformen då finansieringen är tänkt att skötas genom statsbeskattningen.

Vi menar att det därför finns starka skäl att titta på möjligheterna att utöka Ålands självstyrelse ekonomiskt. Idag påverkas Ålands ekonomi av hela Finlands ekonomi. Genom SOTE-reformen kommer de åländska skattepengarna att ta ytterligare en omväg via statskassan och på vägen förloras 15 miljoner euro. Även om vi fått löfte om att avräkningsbeloppet för klumpsumman ska höjas, når beloppet inte upp till det vi betalar till staten genom skatt.

Vi vill skapa ett system där skatter som uppbärs på Åland hålls kvar på Åland. Vi talar inte om egen beskattning utan ett system där Åland får använda sina egna skattepengar. Enligt ÅSUB skulle ett sådant system ha gynnat Åland historiskt och enligt prognoser skulle det också fortsätta göra det.

SOTE-reformen kan bli startskottet för en stärkt åländsk autonomi med egna pengar i börsen. Genom att hålla hälso- och sjukvård under landskapet och utveckla socialvård på kommunalnivå kan vi anpassa efter åländska förhållanden och prioriteringar.

Våra kommuner, oavsett hur många de är, behöver fortsättningsvis ha möjlighet att påverka vilken funktion, trygghet och rättssäkerhet som medborgarna ska få.

Sara Kemetter (S) 

Ordförande för lagtingsgruppen

(Sammanfattning av gruppanförande 13.04.2016.)

Visioner på hälso- och sjukvårdseminarium

I torsdags arrangerade Ålands socialdemokrater i samarbete med ABF-Åland ett seminarium om den framtida hälso- och sjukvården.

Idén var att skapa ett kreativt forum med fokus på att även i framtiden kunna erbjuda en fin grundtrygghet genom en god hälso- och sjukvård på Åland. Med tanke på möjliga framtida samarbeten ville arrangörerna samla de olika aktörerna på ett ställe. På plats fanns representanter både från den offentliga och den privata hälso- och sjukvården. Även fackliga representanter och politiker från alla partier, förutom Åländsk Demokrati, var med i programmet.

Intresset var stort och arrangörerna är nöjda. ÅHS konferenssal var fylld till bredden och stämningen var god. Arrangörerna hade sagt till på förhand. Det skulle inte vara något fingerpekande utan istället ett fokus på att lägga fram konstruktiva förslag och visioner.

– Det märks att det var ett viktigt möte mellan olika grupper som också ser att de behöver samarbeta i framtiden. ÅHS ledning gjorde en bra och snabb presentation av hela ÅHS som gav en bra bas. Sen var det viktigt med alla olika perspektiv. Menar Mia Hanström som är en av arrangörerna men också avgående styrelseordförande för ÅHS styrelse.

IMG_6933Lagtingsledamoten och tidigare hälsovårdsminister Carina Aaltonen (S) var med och arrangerade seminariet tillsammans med ABF-Åland. Det gick inte att ta miste på att seminariet var både uppskattat och gav mersmak.

– Vi var närmare 80 personer på plats. Det var en kväll med många goda diskussioner. Redan nu kan vi säga att vi ordnar nästa seminarium i april! Berättar Aaltonen.

Att veckan inleddes med svarta rubriker i tidningarna om inbesparingar och nedskärningar på ÅHS gjorde att seminariet kom väldigt lägligt, även om det varit planerat sedan länge. Det fanns ett behov av både information och diskussion hos allmänheten, inom vården, hos facken och hos politikerna. Det fanns ett behov av att skapa positiva visioner.IMG_6934

– Det mesta av det som kom upp är sådant som ÅHS redan jobbar med, men det finns mycket kvar att göra vad gäller fortbildning och att stärka ledarskap. Andra saker som kom upp var vikten av att ha med de socioekonomiska aspekterna. Något som också lyftes fram är att ÅHS generellt har en bra hälso- och sjukvård. Berättar Hanström.

Under seminariet råder en samstämmighet om att vården på Åland behöver vara välfungerande. Ett gott samspel mellan det privata och det offentliga kan skapa nya vägar dit. Camilla Gunell (S) uppmuntrade till öppningar för nya samarbeten, där de privata vårdinstanserna på Åland kanske kan nischa in sig så att vården utanför Åland kan minska och istället erbjudas närmare och kanske också billigare.

Två timmar tar snabbt slut och räcker självklart inte till för att sätta upp konkreta visioner för framtiden. Men seminariet öppnade dörrarna mellan de olika aktörerna som nu hinner fundera inför fortsättningen i april.

IMG_6935

– När vi planerar den framtida hälso- och sjukvården på Åland är det viktigt att vi har tillräckligt med kunskap och gör noggranna konsekvensanalyser som tar ett samhällsekonomiskt helhetsansvar. Poängterar Aaltonen (S).

Helena Flöjt-Josefsson
Sekreterare för lagtingsgruppen
Ålands socialdemokrater