Skärgården: Invalda i Kumlinge och Brändö 24-27

Socialdemokraterna i Skärgården är invalda enligt följande representation för 2024-2027.

Kumlinge kommunfullmäktige
Mia Hanström

Brändö kommunfullmäktige
Jaana Pettersson

Brändö kommuns omsorgsnämnd
Jaana Pettersson

Bildtolkning: Porträttbilder av våra socialdemokratiska representanter i Skärgården Mia Hanström till vänster och Jaana Pettersson till höger.