Samhällsintresseutbildning del 1, 8 februari

NÄR? 8 februari kl 18.30-20.30 

VAR? ABF föreningshuset Ålandsvägen 40

Utbildningen är avgiftsfri och

är ett initiativ av Ålands Socialdemokrater öppen för alla intresserade.

 

Samhällsintresseutbildningar inför valet 2023 kandidatutbildning för alla intresserade.

Funderar du på att ställa upp i kommunal eller lagtingsval? Oavsett parti eller lista är du välkommen.

Baskunskap kring lagtingsarbete och kommunalt arbete:

Hur fungerar lagtinget och regeringen och vad är deras uppgift?

Hur fungerar kommunerna och vad är deras uppgift?

Ta gärna med dig frågor.

Medverkande:

Susanne Eriksson, lagtingsdirektör

Minna Hellström, förbundsdirektör för Ålands kommunförbund

Se länken nedan för anmälan mm

https://www.canva.com/design/DAFYF8A0w44/view?fbclid=IwAR3RSqS1htYU-qZQnwaiuL5GseLnP2RBLNmUaiuTWGv0I8-5-tDaaSxgJPI