Vad händer med energimarknaden? Välkommen på paneldisskusion.

Höga elpriser, krig och grön omställning…
Vad händer på energimarknaden?
Den 10 februari kl 11.30-13 Mariehamns stadsbibliotek
Arrangör: Ålands Socialdemokrater
Öppet för alla. Välkomna!!
Krig och omställningar gör att energimarknaden är instabil.
Hushåll och företag kämpar med höga elräkningar. Vad är det som händer inom elhandeln och hur kommer det att bli framöver? Åland är beroende av import via sina kablar, men vad händer med Åland om det blir kraftig elbrist i Sverige?
Kunde Finlandskabeln utnyttjas mer? Borde vi producera mera egen el? Kan vi till och med bli självförsörjande?
Vore Mankala-modellen något för oss? Hur kan de havsbaserade vindkraftsprojekteten hjälpa Åland?
Vilka andra åtgärder kunde vi på Åland göra för att stärka vår resiliens på energiområdet?
Deltagare:
Conny Rosenberg, VD Kraftnät Åland
Robert Kjellberg, VD Mariehamns Energi
David Karlsson, VD Ålands Elandelslag
Christer Nordberg, VD Vind AX
Inledning och avslutning: Camilla Gunell
Moderator: Sara Kemetter
Syntolkning, glödlampa figur som kopplar i en sladd i ett eluttag