Insändare, Ansvarsfull hantering av vindkraftens möjligheter

Den storskaliga havsbaserade vindkraften diskuteras intensivt, som sig bör när det gäller stora satsningar. 

Det har från början varit klart att det finns mycket viktiga saker som landskapsregeringen måste sköta och sköta väl om vi ålänningar ska upplåta våra vattenområden för exploatering. 

De bolag som är intresserade av att utnyttja våra vattenområden och naturresurser ska göra sitt, och har ett ansvar att visa att de kommer att göra det ansvarsfullt. Något nytt Exxon vill vi inte ha. 

Ingen annan än landskapet kan hantera lagstiftning, tillståndsgivning, kravställningar på miljökonsekvensbedömningar, hur budgivningsprocesser ska genomföras, vilka krav som ska ställas på aktörerna vad gäller nyttan för ålänningarna i form av pengar (genom arrenden och skatter), arbetstillfällen och tillgång till billig el för det åländska samhället. 

I de presentationer som vindbolagen gjort utlovas guld och gröna skogar. Det är inte oväntat, det är ju bolagens jobb att i eget intresse måla bilden så skön som möjligt. 

Därför gäller det att inte vara naiv, men inte heller ogenomtänkt skjuta planerna i sank. Det gäller att hålla koll på hur andra gör och dra lärdom av deras erfarenheter. Det gäller att vara klarsynt och tydlig gentemot de starka ekonomiska intressena i vindkraften. 

Den havsbaserade vindkraften handlar inte bara om Åland, utan om hur energi i framtiden ska produceras så att vi kan lämna den tid bakom oss då vi förstör våra egna livsförutsättningar genom att använda fossila bränslen. 

Om Åland blir självförsörjande med den elektricitet vi själva behöver betyder det inte att vi är fria från fossilberoendet. Det bara används på andra ställen, i livsmedelsproduktion, i biltillverkning, i fabriker som tillverkar våra bruksföremål och kläder, i transporter, i snart sagt all mänsklig verksamhet och produktion. Om åländska vatten är lämpliga för vindkraft, om utbyggnaden kan ske utan att skada undervattensliv, fågelliv eller andra viktiga värden, och om nyttan för Åland är betydande, då är det både klokt och ansvarsfullt att gå vidare. 

Det som inte får ske, och där det nu finns flera frågetecken kring den politiska hanteringen av processen, är att det uppstår minsta tvivel om att allt går rätt till, att det finns tillräckliga resurser för tillståndsgivning och planering, näringsrätter och kapacitet att hantera de stora bolag och ekonomiska resurser som står på spel. 

En socialdemokratisk kungstanke är att full sysselsättning är viktig. Arbetskraften, ett väl fungerande näringsliv och en ekonomi som försörjer välfärden är en balans där alla delar hänger ihop. Att detta måste ske inom planetens gränser, både genom att vi minskar vår konsumtion och ändrar vår produktion är självklart idag, men någonstans ska jobben finnas. Någonstans ska pengarna genereras, även om man inte längre kan förutsätta en evig tillväxt. 

Vindkraften är en del av framtiden. 

Nina Fellman