Vi säger nej till att registrera tiggare

Tiggeri är inte förbjudet på Åland. Moderaterna gör ett utspel kring tiggarna på Åland. De menar att lösningen är ett register som ska upprättas över de som samlar in pengar på det här sättet. Detta anser de är rimligt eftersom all annan form av penninginsamling är reglerad och registrerad i dag.

Det förvånar oss att kansliminister Wille Walve bryter mot sitt eget ansvarsområde nämligen landskapslagen om känsliga personuppgifter. Denna lag förbjuder landskapet och kommunerna att upprätta register som innehåller känsliga personuppgifter. Alla minns vi den svenska polismyndigheten som avslöjades med att upprätta ett registrera av romer. Vi socialdemokrater anser att ministerns förslag bryter mot den egna lagstiftningen i detta avseende.

De flesta tiggare på Åland kommer från Rumänien som är ett EU-land. Alla EU-medborgare har fri rörlighet. Den fria rörligheten för personer handlar om EU-medborgares rätt att resa till och stanna i ett annat EU-land för att arbeta, studera, söka jobb, starta egen verksamhet eller leva där som pensionärer. En medborgare i ett EU-land får inte diskrimineras i annat EU-land på grund av sin nationalitet. Alla har rätt till tre månaders frivistelse inom hela EU-området.

Socialdemokraterna säger definitivt nej till moderaternas förslag att registrera enskilda individer baserat på hur de är klädda eller var de sitter. De enstaka tiggare som vi kan se på gågatan, utanför Maxinge eller i Godby är mycket utsatta människor som lämnar sitt land p g a fattigdom och förtryck. Vår uppgift är att respektera och på alla sätt hjälpa dessa människor till en bättre framtid. Vi sätter människorna först.

Mariehamns
socialdemokrater

Sara Kemetter

Barbro Sundback

Tony Wikström

Igge Holmberg

Ulla Andersson

Maria Antman

Martin Nilsson