Invånaren i fokus, inte kommunen

Det skrivs insändare där det skräms och hotas med stängningar av dagis och skolor, om det blir kommunsammanslagning på norra Åland, och att eleverna flyttas till Finström och Saltvik från de mindre kommunerna. Det är tråkigt att inte möjligheterna med en kommunreform ses utan endast farhågor och problem.

Visst är det så att politiker är olika och att det är väljarna som väljer. Det finns de som ser krasst ekonomiskt på budgetar eller de som bara ser till sitt eget, men det finns även de som också ser humanism och individers behov framom det ekonomiska värdet. Det finns politiker som vill värna om en bra service istället för så låga kostnader som möjligt.

Är det inte dags nu att vi börjar se människovärdet istället för våra strukturer? Personligen ser jag att de mindre kommunerna kommer att kunna erbjuda en bättre service genom att underlaget blir större. Jag ser en kommun som ett bättre alternativ än t.ex. kommunförbund som NÅHD.

Ta till exempel elevvården som jag anser att idag är klart underbemannad på norra Åland. Med en kommun så kan det utvecklas och förbättras lättare jämfört med NÅHD idag.

Med en kommun på norra Åland så kommer vi att kunna samverka mer och kunna erbjuda mer ”specialisering” inom t.ex. äldreomsorgen än vad som görs idag. Planer på samarbeten mellan kommunerna så har jag tyvärr gett upp, för där ses det mest på sin egen kommun och dess behov istället för en större helhet.

Jag ser inte en kommunsammanslagning på norra Åland som en inbesparingsåtgärd som jag ibland uppfattar att det syftar på. Jag ser att vi kan utveckla servicen som vi har idag. Jag har sett utmaningarna som finns i de mindre kommunerna. Det verkar inte alla vilja se, utan mer att det ses ur sin egen kommuns existens och ekonomi, än att se hela norra Åland som en region. Jag ser att med en kommun på norra Åland så kan vi sätta den enskilde invånarens behov mer i fokus, istället för kommunens.

Göte Winé (S)