Camilla Gunell på nordiskt miljöministermöte

De nordiska miljöministrarna höll möte i Köpenhamn under onsdagen i samband med nordiska rådets session. Både internationella frågor och direkt nordiska frågor var på agendan. Förberedande diskussioner fördes om klimatmötet i Marocko senare i november och mötet om biologisk mångfald i Mexiko i december.

Under punken om arbetet med att minska mängden giftiga kemikalier i textiler framförde vicelantrådet Camilla Gunell att det är viktigt att i det sammanhanget också lägga in de globala hållbarhetsmålen nr 8 om anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt och nr 12 om hållbar konsumtion och produktion.

På mötet diskuterades även organiseringen av det nordiska miljösamarbetet. I det sammanhanget lyfte vicelantrådet upp vikten av samarbete med andra sektorer såsom energi, näringsliv och transport.

Vid mötet beslöts även om ett samarbetsavtal i frågor om miljö med nordvästra Ryssland.

På bilden ses Camilla tillsammans med Sveriges miljöminister Karolina Skog (Mp)

Källa: pressmeddelande från Ålands landskapsregering