Insändare: Var är djurskyddslagen?

Jag efterlyste redan innan budgetdebatten i maj 2020 den utlovade nya djurskyddslagen. Ännu har inget konkret presenterats inför lagtinget, trots att ett medborgarinitiativ lämnats in och behandlats. En ny uppdaterat djurskyddslag har varit på agendan under flera mandatperioder. Den är alltid en viktig valfråga, men hamnar sedan längst ner i ministrarnas skrivbordslåda.

Under pandemin kom rapporter om djur som farit mycket illa – får, hästar och kor som till och med hornen vuxit in i huvudet på. I dagarna uppmärksammades ett fall där ÅMHM gjort flera inspektioner, men djuren har fortsatt fara mycket illa. Så illa att de till och med avlidit av vanvården.

Jag vill understryka att det är ytterst sällsynt att djurägare vansköter sina djur med vilje. Ekonomiska svårigheter, psykisk och fysisk ohälsa är ofta starten på en mycket olycklig nedåtgående spiral där både människor och deras djur kan råka väldigt illa ut.

Den ohållbara djurhållningen världen över skapar nya sjukdomar som smittar från djur till människor och som skapar nya pandemier världen över. Det är oacceptabelt att landskapsregeringen ännu inte presenterat en djurskyddslag för lagtinget. Åland är för litet för att det ska behöva gå så långt som det gått i dessa tragiska fall.

ÅMHM, sociala myndigheter, polisen, ÅHS, KST och motsvarande myndigheter och organisationer som kommer i kontakt med klienter måste ha goda förutsättningar att rapportera in misstänkta djurskyddsärenden och kännedom om problematiken och en uppdaterad lag att stöda sig på.

 

Jessy Eckerman (S)