Insändare: Inget extra barnbidrag till åländska familjer

Den socialdemokratiska lagtingsgruppen föreslog ett extra barnbidrag på 100 euro till åländska familjer i december månad, i likhet med regeringen Marins förslag.

Vi socialdemokrater anser att åländska medborgare skall ha minst samma stöd som familjer i riket. Barnbidraget på Åland bestämmer vi på Åland om. Levnadskostnaderna på Åland är högre än i riket.

Finlands regering har bland andra aviserade åtgärder för att stöda befolkningen i ett kraftigt höjt kostnadsläge föreslagit ett extra barnbidrag. Barnbidraget är en enkelt administrerad och beprövad överföring som ger direkt effekt till alla barnfamiljer, både de ekonomiskt svaga, de som klarar sig hyfsat men ändå får det tufft och det fåtal som inte har behov av mer pengar.

Vi menar att Åland bör stöda barnfamiljer på samma sätt. Förslaget röstades ner av majoriteten. Den liberala lagtingsgruppen valde att avstå från omröstningen.

Socialdemokraterna ville också säkra finansieringen till Kommunernas socialtjänst genom att betala högre landskapsandelar direkt till socialtjänsten. Vi föreslog även att regeringen skulle återkomma med en bredare palett av stöd till den åländska befolkningen som drabbas av höjda kostnader och inflation. Inte heller dessa åtgärder vann stöd av majoriteten.

Vi vill fortsätta sätta människorna först.

Jessy Eckerman

Nina Fellman

Camilla Gunell